foih

 • Finsko, 80. léta 20. století jako reakce na rapidní stárnutí finské populace
 • Klíčová instituce: Finský institut pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách (FIOH) s Prof. Juhani Ilmarinenem (ttl.fi) realizovali výzkum zdraví, funkční kapacity, pracovní schopnosti, pracovního prostředí a stresu pracovníků ve věku nad 45 let v důsledku stárnutí na 6 500 státních zaměstnanců po dobu 28 let (r. 1981)
 • Klíčové pojmy: pracovní schopnost a její jednotlivé faktory uspořádané do tzv. Domu pracovní schopnosti, vědecká metoda na měření pracovní schopnosti WAI™ (Work Ability Index™)
 • Výsledky:
  • 60 % pracovníků si udrželo svoji pracovní schopnost na dobré nebo vynikající úrovni
  • zhruba 10 % zaznamenalo dokonce zlepšení
  • přibližně 30 % zaznamenalo během stárnutí dramatický pokles pracovní schopnosti (!)
  • práce samotná nezabránila poklesu pracovní schopnosti u třetiny respondentů nezávisle na povolání a pohlaví
 • Potřeba nalézt řešení, jak udržet pracovníky v pracovním procesu déle a v co nejlepší fyzické a duševní kondici
 • Zdraví, aktivita a spokojenost = základ pro setrvání v pracovním procesu
 • Nutnost péče a podpory pracovní schopnosti pracovníků v průběhu celého pracovního života

Do ČR byl koncept age managementu i metoda WAITM přenesena v rámci mezinárodního projektu OP LZZ „Strategie Age Managementu v České republice“ (2010-2012), který realizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, UP v Olomouci a Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Brně.

 

V současné době je Age Management z.s. držitel licencí od FIOH:
 • pro realizaci měření pracovní schopnosti pomocí nástroje Work Ability IndexTM
 • pro realizaci programu Towards Succesful SeniorityTM – Profesní seniorita®