foihFinské úspěchy při řešení problematiky stárnoucích pracovníků inspirovaly mnoho evropských zemí i další země z celého světa. Od roku 2000 byl pod záštitou Evropské unie realizován široce koncipovaný projekt zaměřený na výzkum a vývoj aktivit age managementu. Evropská nadace pro zlepšení života a pracovních podmínek shromáždila a analyzovala příklady dobré praxe age managementu v členských státech EU. Tyto případové studie firem a s tím související zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách této organizace (www.eurofound.europa.eu).

Do ČR byl koncept age managementu i metoda WAITM přenesena v rámci mezinárodního projektu OP LZZ „Strategie Age Managementu v České republice“ (2010-2012), který realizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, UP v Olomouci a Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Brně.

V současné době je Age Management z.s. držitel licencí od FIOH:

  • pro realizaci měření pracovní schopnosti pomocí nástroje Work Ability IndexTM
  • pro realizaci programu Towards Succesful SeniorityTM – Profesní seniorita®