• Základním stavebním kamenem age managementu je pojem „pracovní schopnost“, která je tvořena rovnováhou mezi osobními zdroji pracovníka (zdraví a funkční kapacita, vzdělání, znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje a motivací) a pracovními požadavky, které jsou na něho kladeny (obsah práce, její náročnost a organizace, ale i nároky plynoucími z pracovního prostředí, kolektivu a způsobu řízení).[1]
  • Vzhledem k tomu, že v průběhu stárnutí se osobní zdroje pracovníka mění, ale mění se i nároky práce, je podpora a hledání optimální pracovní schopnosti nutná po celý pracovní život.
  • Jednotlivé faktory tvořící pracovní schopnost – zdraví a funkční kapacita, kompetence, hodnoty, postoje a motivace i nároky plynoucí z prostoru pracoviště jsou vzájemně propojeny a tvoří tzv. Dům pracovní schopnosti.

image034

Metoda Work Ability IndexTM (WAITM)

Metoda WAITM byla vyvinuta v osmdesátých letech minulého století ve Finsku. Od té doby byla důkladně vědecky testována, přeložena do 29 jazyků a používána v Evropě i mimo ni a její validita byla již dostatečně prokázána. Metoda je jednoduchá, praktická, spolehlivá a opakovatelná. Zvolené okruhy otázek dovolují objektivně zhodnotit všechna kritéria, jimiž je ovlivňována pracovní schopnost zaměstnance. WAITM se liší od klasických dotazníkových nástrojů v tom smyslu, že se jedná o velmi různorodou konstrukci dotazníku, skládající se z otázek ze sedmi různých oborů charakterizujících jak pracovníka, tak jeho zdravotní fyzické a duševní předpoklady ke zvládnutí jeho pracovního zařazení, tak i k charakteru práce a pracovních nároků.

Vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance pomocí Indexu pracovní schopnosti WAITM je v současné době považováno za jeden z předních způsobů komplexního nestranného vícefaktorového vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance vzhledem k jeho věku, způsobu práce a k jeho zdravotnímu stavu.

Výstupy z měření WAITM

Hlavním cílem realizace měření pracovní schopnosti WAITM je identifikace problematických oblastí pracovní schopnosti zaměstnanců, jejich podpora a udržení pracovní schopnosti v průběhu stárnutí zaměstnanců.

Výstupy měření jsou zpracovány v následujících formách:

  1. souhrnná zpráva pro zaměstnavatele obsahující vyhodnocení hodnot pracovní schopnosti měřených zaměstnanců, včetně statistického vyhodnocení a interpretace dat, návrh na implementaci opatření age managementu do oblasti personálního řízení
  2. individuálně zpracovaný výstup pro zaměstnance, včetně doporučení na posilování pracovní schopnosti v jednotlivých oblastech

[1] Ilmarinen, J. Jak si prodloužit aktivní život. Stárnutí a kvalita pracovního života v Evropské unii. Príroda, Bratislava, 2008, ISBN 978-80-07-01658-3