www.profesniseniorita.cz

Na jaře roku 2016 Age Management z.s. převzal pro použití v ČR a v SR unikátní program „Towards Successful SeniorityTM“ z Finského institutu pracovního zdraví (FIOH) se sídlem v Helsinkách, který je určen na podporu řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody. Při plánování obsahu metody finští experti využili odborné informace a průzkum týkající se kontinuálního vzdělávání, zvládání pracovních povinností, motivace a podpory celkové duševní pohody.

Vědecky prokázaná efektivita programu

Výsledky studie používání této metody realizované pracovníky FIOH v praxi ukázaly, že metoda vykazuje pokles výskytu symptomů deprese a snižuje počet zaměstnanců, kteří přemýšlí o předčasném odchodu do důchodu. Dále prokazatelně zvyšuje duševní kapacitu a pracovní motivaci během následujících sedmi měsíců po absolvování programu. Největší vliv měla tato metoda na pracovníky s vysokým pracovním vytížením a na nejmladší věkové skupiny.

Hlavní cíle programu

 • rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry
 • rozvíjet schopnost zvládat změny
 • podpořit účastníky při plánování cílů a řešení týkajících se jejich kariéry
 • podpořit duševní pohodu a pokračování jejich kariéry
 • předcházet syndromu vyhoření a depresi
 • předcházet předčasnému odchodu do důchodu, zejména z důvodu psychických problémů týkajících se práce
 • posílit postoj k celoživotnímu vzdělávání
 • podporovat účastníky v úspěšném vykonávání své práce
 • působit jako podpora pro zaměstnance, kteří mají v kompetenci oblast týkající se udržování a rozvoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hlavní cílovou skupinou programu jsou zaměstnanci a to bez rozdílu věku. Velmi dobré výsledky program prokazuje u absolventů, kterým pomáhá zejména v oblasti kariérového plánování, ale také u stárnoucích zaměstnanců, kde působí jako prevence psychosociálních onemocnění.

Přínosy programu: pro zaměstnavatele i pro zaměstnance

Skupinová metoda „Směrem k úspěšné profesní seniorit쮓 zvyšuje možnosti účastníků nalézat úspěšná řešení týkající se jejich kariéry a posiluje jejich schopnost vyrovnat se s případnými neúspěchy. Pro organizace a firmy tak představuje možnost udržet si kvalifikované a kompetentní zaměstnance.

Formy výuky programu

 • Skupinová metoda zajišťující interaktivní zapojení účastníků programu
 • Program vedou vždy dva lektoři
 • Rozsah programu: 16 hodin (2 x 8 hodin, dva dny)
 • Výstup: zpracovaný akční plán každého účastníka, který lze využít např. při ročním hodnocení v organizaci