Vychází z úrovní, na kterých by měl být age management zaváděn » :

 

PRO ZAMĚSTNAVATELE »

PRO ODBORNÍKY

Z OBLASTI HR »

PRO JEDNOTLIVCE »

Chcete zachovat/zvýšit produktivitu práce svých zaměstnanců a efektivitu vynakládaných financí? Chcete rozšířit své kompetence v oblasti age managementu?

Chcete udržet či a obnovit vlastní zaměstnatelnost/uplatnitelnost? Chcete pečovat o vlastní pracovní schopnost?

Aplikujte do firemních procesů proaktivní a preventivní přístup a vytvořte zdravé pracoviště pomocí vědeckých a mezinárodně užívaných metod »

Absolvujte vzdělávací aktivity a získejte metodickou podporu mezinárodních metod a staňte se profesionálem v oblasti age managementu »

Pracujte díky odbornému poradenství kvalifikovaně, motivovaně a zdravě v každém věku »