Vychází z úrovní, na kterých by měl být age management zaváděn » :

 

PRO ZAMĚSTNAVATELE

PRO ODBORNÍKY

Z OBLASTI HR

PRO JEDNOTLIVCE

Chcete zachovat/zvýšit produktivitu práce svých zaměstnanců a efektivitu vynakládaných financí? Chcete rozšířit své kompetence v oblasti age managementu?

Chcete udržet či a obnovit vlastní zaměstnatelnost/uplatnitelnost? Chcete pečovat o vlastní pracovní schopnost?

Aplikujte do firemních procesů proaktivní a preventivní přístup a vytvořte zdravé pracoviště pomocí vědeckých a mezinárodně užívaných metod »

Absolvujte vzdělávací aktivity a získejte metodickou podporu mezinárodních metod a staňte se profesionálem v oblasti age managementu » ⇒ Základy age managementu 14. a 15. února 2022

Pracujte díky odbornému poradenství kvalifikovaně, motivovaně a zdravě v každém věku »