Projekt Pracovní flexibilita a diverzita ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

V letech 2024–2025 realizuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace ve spolupráci s Age Management z.s. díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost plus projekt Pracovní flexibilita a diverzita jako prostředek zatraktivnění pracovního uplatnění ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně (registrační číslo CZ.03.01.02/00/22_012/0003818).

Projekt iniciuje proměnu pracovní kultury a pracovních podmínek Středočeské vědecké knihovny v Kladně tak, aby se stala atraktivnějším zaměstnavatelem nabízejícím flexibilní pracovní podmínky s respektem k diverzitě. Součástí projektu je komplex činností zahrnující analýzu stávajícího stavu, tvorbu strategických dokumentů, vzdělávání zaměstnanců a managementu, pilotní testování dosud neposkytovaných flexibilních forem práce i vytvoření systému profesního růstu a osobního rozvoje zaměstnanců.