Publikace

 

Publikace Ilony Štorové „Age management pro zaměstnavatele se zaměřením na starší pracovníky“:
Výstupy projektu OP LZZ: “Strategie age managementu v České republice” (2010-2012):

Publikace “Zaměstnanec a věk aneb age management na pracovištiod Mgr. Ilony Štorové a RNDr. Jiřího Fukana Ph.D. (2012):
Výstup projektu OP LZZ: “Implementace age managementu v České republice” (2013-2015): Publikace: Age Management: Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice. Průvodce pro jednotlivce, organizace a společnost: