Publikace

Metodika na řízení podpory pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob nezaměstnaných )2022), v šesti jazycích (česky, anglicky, slovensky, maďarsky, německy, nizozemsky)

 

Metodika na řízení podpory pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob zaměstnaných anebo zvažujících změnu profese (2022), v šesti jazycích (česky, anglicky, slovensky, maďarsky, německy, nizozemsky)

Publikace Ilony ŠtorovéAge management pro zaměstnavatele se zaměřením na starší pracovníky
Elektronická publikace v pěti jazycích „Podpora stárnutí na pracovišti“(2021) v šesti jazycích (česky, anglicky, slovensky, maďarsky, německy, nizozemsky)
Výstup projektu OP LZZ: “Implementace age managementu v České republice” (2013-2015): PublikaceAge Management: Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice. Průvodce pro jednotlivce, organizace a společnost:
Výstupy projektu OP LZZ: “Strategie age managementu v České republice” (2010-2012):

Publikace Zaměstnanec a věk aneb age management na pracovištiod Mgr. Ilony Štorové a RNDr. Jiřího Fukana Ph.D. (2012):