Zavádění age managementu a konceptu pracovní schopnosti do praxe dvou organizací sociálních služeb

Projekt byl podpořen v rámci dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, číslo dotační smlouvy JMK072253/21/OSV.
Předkládající organizace: Age Management z.s.
Doba realizace: 06/2021 – 12/2022
Hlavní cíl projektu:
Podporovat zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do praxe organizace působící v sociálních službách

Aktivity projektu:

  • Vstupní analýza (AM audit) u dvou organizací
  • Měření pracovní schopnosti zaměstnanců u vybraných profesí
  • Měření Indexu pracovní pohody metodou Personal Radar s vyhodnocením
  • Nastavení podmínek pro práci projektové skupiny metodou Company Radar
  • Identifikace problémových míst a formulace doporučení pro vytváření přiměřeného pracovního prostředí s ohledem na zdravotní rizika a zdravé stárnutí (včetně podpory zdraví jako součásti firemní kultury s důrazem na vytvoření vhodných podmínek pro práci a kvalitního pracovního prostředí
  • Vzdělávací aktivity – seznámení zaměstnavatele s konceptem pracovní schopnosti a age managementem
  • Publicita projektu
  • Závěrečný audit u dvou organizací