Pracovní schopnost

  • Základním stavebním kamenem age managementu je pojem „pracovní schopnost“, která je tvořena rovnováhou mezi osobními zdroji pracovníka (zdraví a funkční kapacita, vzdělání, znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje a motivací) a pracovními požadavky, které jsou na něho kladeny (obsah práce, její náročnost a organizace, ale i nároky plynoucími z pracovního prostředí, kolektivu a způsobu řízení).[1]
  • Vzhledem k tomu, že v průběhu stárnutí se osobní zdroje pracovníka mění, ale mění se i nároky práce, je podpora a hledání optimální pracovní schopnosti nutná po celý pracovní život.
  • Jednotlivé faktory tvořící pracovní schopnost – zdraví a funkční kapacita, kompetence, hodnoty, postoje a motivace i nároky plynoucí z prostoru pracoviště jsou vzájemně propojeny a tvoří tzv. Dům pracovní schopnosti:

Proč pečovat o svoji pracovní schopnost? Odpověď naleznete v jednom z našich krátkých videí;):

 

 

 

[1] Ilmarinen, J. Jak si prodloužit aktivní život. Stárnutí a kvalita pracovního života v Evropské unii. Príroda, Bratislava, 2008, ISBN 978-80-07-01658-3