Audit age managementu

Audit obsahuje analýzu organizace v oblasti věkové struktury zaměstnanců, v oblasti firemní kultury, oblasti péče o zaměstnance a v personálních činnostech s ohledem na věk a rovné příležitosti.

Cílem auditu je identifikace problematických míst vnitřních procesů firmy z pohledu podpory pracovní schopnosti a age managementu.

Úplná nabídka auditu age managementu »

 

Oblasti AM auditu

Jednotlivé prověřované oblasti jsou stanoveny v návaznosti na definované pilíře age managementu (Ilmarinen, 2008) a koncept pracovní schopnosti („Dům pracovní schopnosti“)

Část A: Firemní údaje – studium externí i interní dokumentace, řízený rozhovor

Část B: Pilíře AM – řízený rozhovor

 • Znalost problematiky věku
 • Vstřícné postoje ke stárnutí
 • Dobrý management, který rozumí individualitě a rozdílnosti
 • Kvalitní a funkční opatření age managementu
 • Zajištění dobré pracovní schopnosti a motivace
 • Vysoká úroveň kompetencí
 • Dobrá organizace práce a pracovního prostředí
 • Spokojený život

 

Výstupy z auditu

Zpracované výstupy Vám číselně i graficky sumarizují podíl naplňování pilířů age managementu a slouží jako podklad pro zpracování plánu na zavádění age managementu u zaměstnavatele.

Výstupem je komplexní plán zavádění age managementu, který zahrnuje:

 • vzdělávací aktivity pro manažery na různých úrovních i pro zaměstnance
 • návrh na aplikaci opatření age managementu do personálních procesů
 • měření pracovní schopnosti a její vyhodnocení pro zaměstnance i pro zaměstnavatele
 • poradenství v jednotlivých fázích zavádění opatření
 • pravidelný monitoring

 

Kontrolní AM auditfriendly

Kontrolní audit obsahuje přezkoumání a vyhodnocení stavu realizovaných opatření v oblasti age managementu. V případě splnění stanovených podmínek můžete získat osvědčení „Age Management Friendly®“ udělované ve spolupráci s Českou asociací age managementu.

Seznam proškolených auditorů age managementu »