Audit age managementu

Audit obsahuje analýzu organizace v oblasti věkové struktury zaměstnanců, v oblasti firemní kultury, oblasti péče o zaměstnance a v personálních činnostech s ohledem na věk a rovné příležitosti.
Cílem auditu je identifikace problematických míst vnitřních procesů firmy z pohledu podpory pracovní schopnosti a age managementu.

Oblasti AM auditu

Jednotlivé prověřované oblasti jsou stanoveny v návaznosti na definované pilíře age managementu (Ilmarinen, 2008) a koncept pracovní schopnosti („Dům pracovní schopnosti“)

Část A: Firemní údaje – studium externí i interní dokumentace, řízený rozhovor

Část B: Pilíře AM – řízený rozhovor

 • Znalost problematiky věku
 • Vstřícné postoje ke stárnutí
 • Dobrý management, který rozumí individualitě a rozdílnosti
 • Kvalitní a funkční opatření age managementu
 • Zajištění dobré pracovní schopnosti a motivace
 • Vysoká úroveň kompetencí
 • Dobrá organizace práce a pracovního prostředí
 • Spokojený život

 

Výstupy z auditu


Zpracované výstupy Vám číselně i graficky sumarizují podíl naplňování pilířů age managementu a slouží jako podklad pro zpracování plánu na zavádění age managementu u zaměstnavatele.
Výstupem je komplexní plán zavádění age managementu, který zahrnuje:

 • Vzdělávací aktivity pro manažery na různých úrovních i pro zaměstnance

 • Návrh na aplikaci opatření age managementu do personálních procesů

 • Měření pracovní schopnosti a její vyhodnocení pro zaměstnance i pro zaměstnavatele

 • Poradenství v jednotlivých fázích zavádění opatření

 • Pravidelný monitoring

Kontrolní AM audit


Kontrolní audit obsahuje přezkoumání a vyhodnocení stavu realizovaných opatření v oblasti age managementu. V případě splnění stanovených podmínek můžete získat osvědčení „Age Management Friendly®“ udělované ve spolupráci s Českou asociací age managementu.


Použité metody:

 • Opětovné použití metody skenu naplňování jednotlivých pilířů age managementu

 • Měření pracovní schopnosti pomocí nástroje WAI 1.0

 • Vyhodnocení naplňování WAI 2.0 pomocí metody Company Radar

 • Zhodnocení situace v oblasti zdraví

 • Výstupem je zpracovaná souhrnná zpráva včetně statistického vyhodnocení dosažených hodnot

V případě zájmu se na nás obraťte na emailu:

info@agemanagement.cz

Certifikovaní auditoři age managementu

 • Mgr. Marcela Chochlíková

 • Ing. Renata Prokešová

 • Mgr. Romana Fornusková

 • Mgr. Magdaléna Vojtěchová, MBA