Tým expertů Age Management z.s. v únoru 2018 dokončil vývoj elektronického nástroje pro age management audit v oblasti naplňování jednotlivých pilířů age managementu. Více informací naleznete zde: http://www.agemanagement.cz/byl-dokoncen-vyvoj-elektronickeho-nastroje-pro-age-management-audit/

 • Analýza organizace v oblasti řízení věkové struktury zaměstnanců, v oblasti firemní kultury, oblasti péče o zaměstnance a v personálních činnostech s ohledem na věk a rovné příležitosti
 • Cílem je identifikace problematických míst vnitřních procesů firmy z pohledu age managementu
 • Oblasti AM auditu jsou stanoveny v návaznosti na definované pilíře age managementu (Ilmarinen, 2008) a koncept pracovní schopnosti („Dům pracovní schopnosti“)
  • Část A: Firemní údaje – studium externí i interní dokumentace, řízený rozhovor
  • Část B: Pilíře AM – řízený rozhovor
   1. Znalost problematiky věku
   2. Vstřícné postoje ke stárnutí
   3. Dobrý management, který rozumí individualitě a rozdílnosti
   4. Kvalitní a funkční opatření age managementu
   5. Zajištění dobré pracovní schopnosti a motivace
   6. Vysoká úroveň kompetencí
   7. Dobrá organizace práce a pracovního prostředí
   8. Spokojený život
  • Zpracování závěrečné zprávy výsledků auditu, výstupem je komplexní plán zavádění age managementu, který zahrnuje:
   • vzdělávací aktivity pro manažery na různých úrovních i pro zaměstnance
   • návrh na aplikaci opatření age managementu do personálních procesů
   • měření pracovní schopnosti a její vyhodnocení pro zaměstnance i pro zaměstnavatele
   • poradenství v jednotlivých fázích zavádění opatření
   • pravidelný monitoring
  • Kontrolní audit obsahuje přezkoumání a vyhodnocení stavu realizovaných opatření v oblasti age managementu
  • Možnost získání osvědčení „Age Management Friendly®“

friendly

 

 

 

Seznam auditorů age managementu:

Titul, jméno a příjmení Email Organizace
Mgr. Ilona Štorová storova@agemanagement.cz Age Management z.s.
PaedDr. Jiří Grenar grenar@agemanagement.cz Age Management z.s.
Mgr. Michaela Kostelníková kostelnikova@agemanagement.cz Age Management z.s.
Mgr. Pavel Veselý pavel.vesely@wyda.cz ABS WYDA,s.r.o
Petr Šťastný stastny@marlin.eu Marlin, s.r.o.
Jarmila Andrýsková andryskova@marlin.eu Marlin, s.r.o.
Ing. Ivana Némethová nemethova@marlin.eu Marlin, s.r.o.
Bc. Vendula Janská janska@marlin.eu Marlin, s.r.o.
Zdeňka Hamáková hamakova@marlin.eu Marlin, s.r.o.
Ing. Stanislava Mrkvová mrkvova@marlin.eu Marlin, s.r.o.
Ing. Pavel Široký pavel.siroky@seznam.cz EUFC CZ s.r.o.
Ing. Simona Dorazilová simona.dorazilova@seznam.cz EUFC CZ s.r.o.
Bc. Tereza Seidlerová tereza.seidlerova@acodal.cz Centrum andragogiky, s.r.o.
Bc. Magdaléna Ožanová magdalena.ozanova@acodal.cz Centrum andragogiky, s.r.o.
Ing. Juraj Eisel, Ph.D. eisel@upcmail.cz Centrum andragogiky, s.r.o.
Ing. Petra Michaličková petra@centrumandragogiky.cz

michalickova@seznam.cz

Centrum andragogiky, s.r.o.
PhDr. Bohumír Fiala bohumir.fiala@seznam.cz SEMIS spol. s.r.o.
Mgr. Hana Malá orbitahana@gmail.com SEMIS spol. s r.o.
Ivo Rašín rasin@sskolemb.cz Služby a školení MB
Bc. Martina Knoblochová knoblochova@sskolemb.cz Služby a školení MB
Mgr. Naďa Kuhnová kuhnova@sskolemb.cz nadakuhnova@seznam.cz Služby a školení MB
Ing. Štěpánka Pirnosová pirnosova@grafia.cz Grafia, s.r.o.
Mgr. Jana Brabcová brabcova@grafia.cz Grafia, s.r.o.
Mgr. Sára Drozdová sara.drozd91@gmail.com AIVD ČR
Ing. Aleš Procházka prochazka@aim-agentur.cz a.i.m. Agentur s.r.o.
Mgr. Stanislav Loskot, MBA loskot.stanislav@gmail.com Mgr. Stanislav Loskot
Ing. Jaroslav Páviš jaroslav.pavis@gmail.com Jaroslav Páviš
Mgr. Miroslava Dohnalová mdohnalova@donasy.cz DONASY s.r.o.
Ing. Zbyněk Dohnal dohnal@donasy.cz DONASY s.r.o.
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková klara.harvankova@gmail.com Mgr. Klára Harvánková
Ing. Miroslav Balkovič balkovic@eudotaceprovas.cz Ing. Miroslav Balkovič
Tomáš Bagara tbagara@4progress.cz 4Progress, s.r.o.
RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. jiri.fukan@uradprace.cz Úřad práce ČR
Mgr. Miroslava Maťátková mirka.matatkova@proeduco.cz ProEduCo s.r.o.
Mgr. Jan Dobeš Jandobes01@seznam.cz Česká asociace age managementu, z.s.
Mgr. Zdeněk Toušek zdenek.tousek@seznam.cz Zdeněk Toušek
Pavla Čmuchová pavla.cmuchova@poe-educo.cz POE EDUCO, spol. s r. o.
Bc. Klára Daňková klara.dankova@sarka-ops.cz Šárka o.p.s.
Ing. František Janeba janeba@podporovat.eu Teritoriální pakt zaměstnanosti Par.kraje z.ú.
Ing. Josef Šváb svab@podporovat.eu Teritoriální pakt zaměstnanosti Par.kraje z.ú.
Ing. Ivana Nožičková nozickova@tpzpk.cz Teritoriální pakt zaměstnanosti Par.kraje z.ú.
Ludmila  Navrátilová ludmila.navratilova@etikcz.cz Energeticko-technický inovační klastr, z.s.
Mgr. Alena Navrátilová alena.navratilova@etikcz.cz Energeticko-technický inovační klastr, z.s.
Mgr. Ivan Hudeček ivan.hudecek@pardubickykraj.cz Energeticko-technický inovační klastr, z.s.
Mgr. Pavlína Valentová valentova@jhs-centre.cz HELP& SUPPORT
Ing. Jarmila Menšíková mensikova.j@ergotep.cz Ergotep, d.i.
MUDr. Markéta Petrovová, Ph. D. marketa.petrovova@mou.cz MUDr. Markéta Petrovová, Ph. D.
Ing. Lucie Brzáková lucie.brzakova@email.cz ProEduca z.s.
Mgr. Stanislav Lőrincz lorincz@aptet.sk Slovenská asociácia age managementu
PaedDr. Ilona Hegerová ilona.hegerova@intenziva.sk Slovenská asociácia age managementu
Zuzana Dufková Zuzana.dufkova@seznam.cz AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Mgr. Jana Šlapáková jana.slapakova@skills.cz SKILLS, s.r.o.
Lenka Šebelová lenka.sebelova@ckdblansko.cz ČKD Blansko
Mgr. Eva Píšová
Ing. Jana Šárová sarova@email.cz V-Studio, s.r.o.
Mgr. Zuzana Šimberová zuzana.simberova@economy-rating.cz Economy Rating, a.s.
Roman Moravec roman.moravec@czechprofessionals.com Czech International Business Professionals s.r.o.
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D. hana.vykoupilova@inspirro.cz Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D.