Audit age managementu

Audit obsahuje analýzu organizace v oblasti věkové struktury zaměstnanců, v oblasti firemní kultury, oblasti péče o zaměstnance a v personálních činnostech s ohledem na věk a rovné příležitosti.

Cílem auditu je identifikace problematických míst vnitřních procesů firmy z pohledu podpory pracovní schopnosti a age managementu.

 

Úplnou nabídku auditu naleznete: ZDE

 

Oblasti AM auditu

Jednotlivé prověřované oblasti jsou stanoveny v návaznosti na definované pilíře age managementu (Ilmarinen, 2008) a koncept pracovní schopnosti („Dům pracovní schopnosti“)

Část A: Firemní údaje – studium externí i interní dokumentace, řízený rozhovor

Část B: Pilíře AM – řízený rozhovor

 1. Znalost problematiky věku
 2. Vstřícné postoje ke stárnutí
 3. Dobrý management, který rozumí individualitě a rozdílnosti
 4. Kvalitní a funkční opatření age managementu
 5. Zajištění dobré pracovní schopnosti a motivace
 6. Vysoká úroveň kompetencí
 7. Dobrá organizace práce a pracovního prostředí
 8. Spokojený život

 

Výstupy z auditu

Zpracované výstupy Vám číselně i graficky sumarizují podíl naplňování pilířů age managementu a slouží jako podklad pro zpracování plánu na zavádění age managementu u zaměstnavatele.

Výstupem je komplexní plán zavádění age managementu, který zahrnuje:

 • vzdělávací aktivity pro manažery na různých úrovních i pro zaměstnance
 • návrh na aplikaci opatření age managementu do personálních procesů
 • měření pracovní schopnosti a její vyhodnocení pro zaměstnance i pro zaměstnavatele
 • poradenství v jednotlivých fázích zavádění opatření
 • pravidelný monitoring

 

Kontrolní AM auditfriendly

 • Kontrolní audit obsahuje přezkoumání a vyhodnocení stavu realizovaných opatření v oblasti age managementu
 • V případě splnění stanovených podmínek můžete získat osvědčení „Age Management Friendly®“ udělované ve spolupráci s Českou asociací age managemenetu

 

Praktické použití nástroje pro AM audit

Nástroj pro audit je dostupný na webových stránkách on-line po zadání přiděleného kódu a jeho výstupy mapují u zaměstnavatele naplňování jednotlivých pilířů age managementu.

Cena za jedno použití nástroje: 3 900,- Kč + DPH

Seznam proškolených auditorů age managementu: https://www.agemanagement.cz/byl-dokoncen-vyvoj-elektronickeho-nastroje-pro-age-management-audit/