Zajímavé semináře a přednášky
Sledujte pravidelně web Age Management z.s. a žádná zajímavá konference, přednáška, seminář nebo jiná akce vám neunikne.

Nabídka aktivit

Zavádění age managementu do firem

Zavádění age managementu do firem

  • Nastavení systému zavádění age managementu – vize, koncept, komunikační strategie
  • Age management jako součást aktivit CSR v oblasti sociální odpovědnosti zaměstnavatele
  • Koncept pracovní schopnosti a měření pracovní schopnosti
Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity

  • Opatření age managementu ve firemní praxi
  • Personální nástroje podporující age management
  • Plán přípravy na odchod do důchodu, pro cílovou skupinu zaměstnanců ve věku nad 50 let
Audit age managementu

Audit age managementu

  • Vstupní audit age managementu
  • Seznam auditorů age managementu
  • Kontrolní audit
  • Osvědčení „Age Management Friendly“

Spolupráce s Finským institutem pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách
(Finnish Institute of Occupational Health)


Historický vývoj

Historický vývoj

Od roku 2013 úzce spolupracujeme s odbornými pracovišti Finského institutu pracovního zdraví, který vyvinul a vědecky ověřil koncept pracovní schopnosti, metodu Work Ability Index i program Towards Successful Seniority.
Koncept a měření pracovní schopnosti – Work Ability Index

Koncept a měření pracovní schopnosti – Work Ability Index

Age Management z.s. je licencovaným pracovištěm pro realizaci měření pracovní schopnosti pomocí metody Work Ability Index.
Profesní seniorita®

Profesní seniorita

Age Management z.s. je licencovaným metodickým pracovištěm pro ČR a SR unikátního finského programu Towards Successful Seniority – Profesní seniorita“.

Aktuality

Seminář „Jak zavádět age management do firemní praxe“ v rámci výzvy č. 079 Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu.
03pro
Seminář „Jak zavádět age management do firemní praxe“ v rámci výzvy č. 079 Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu.
Termíny 8. 1. 2019  a 15. 1. vždy od 13 do 16 hodin Místo konání: Age Management z.s., Brno, Orlí 27, 3. patro Seminářem Vás povedou lektoři Mgr. Ilona Štorová, RNDr. Bohumil Pokorný, CSc (Pokračování textu…)
Spolupráce s Masarykovou univerzitou na projektu zaměřeném na modifikaci vzdělávacího programu Profesní seniorita® dle aktuálních potřeb učitelů
30lis
Spolupráce s Masarykovou univerzitou na projektu zaměřeném na modifikaci vzdělávacího programu Profesní seniorita® dle aktuálních potřeb učitelů
V listopadu 2018 Technologická agentura České republiky podpořila projekt, který bude řešit Ústav pedagogických věd a Age Management, z.s. O PROJEKTU: Projekt je součástí programu Éta a doba realizace bude od roku 2019 do roku 2021. (Pokr..
Nominujte organizace s příkladným přístupem k age managementu
08lis
Nominujte organizace s příkladným přístupem k age managementu
V letošním roce byl vyhlášen již třetí ročník ocenění „Age Management Excellence Award“, které bude uděleno firmě, s příkladným přístupem k age managementu, tedy k řízení lidí a jejich rozvoji s ohledem na věk, na pracovišti. Cena bude předána během ..

Age Management z.s.

Orlí 27, 3. patro, 602 00 Brno
+420 732 159 321
info@agemanagement.cz
Top