Aktuality

UPLATŇOVÁNÍ AGE MANAGEMENTU NA ÚROVNI ORGANIZACÍ: PRŮZKUM

Jste zaměstnavatel a řešíte stárnutí zaměstnanců? Nabízíme vám možnost podílet se na průzkumu pro realizovaný projekt strategického partnerství Erasmus+ „Work Ability Management“ (WAM.) Projekt se zaměřuje na řešení problematiky podpory …

Článek o našich aktivitách v Regionálním deníku

Dne 11. listopadu 2020 vyšel v příloze Vzdělávání Regionálního deníku článek: Age Management z. s.: „Zasazujeme se o to, aby se problematika pracovní schopnosti stárnoucího obyvatelstva v ČR více řešila„. …