Aktuality

Pozvánka na konferenci Stáří spojuje 2024

Srdečně vás zveme na konferenci Stáří spojuje 2024 (3. – 4. 6. 2024), kde vystoupí naše předsedkyně Mgr. Ilona Štorová s příspěvkem Stárnutí populace a age management, pracovní schopnost v …

Zúčastnili jsme se schůze výboru pro sociální politiku

Ve středu 24. dubna 2024 jsme se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zúčastnili 47. schůze výboru pro sociální politiku. Měli jsme možnost prezentovat výsledky projektu „Posuzování úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců …

Projekt „Digitální Age Management z.s.“

  Od 1. dubna 2024 realizujeme projekt v rámci výzvy v rámci výzvy NPO „Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro …