Aktuality

Staňte se lektorem Profesní seniority v září 2024 v Brně

Chcete umět pomoci zaměstnancům zvládat změny a předcházet syndromu vyhoření? Pravidelně pořádáme školení budoucích lektorů unikátní skupinové metody „Profesní seniorita“, která je licencována Finským institutem pracovního zdraví se sídlem v …

Pozvánka na konferenci Stáří spojuje 2024

Srdečně vás zveme na konferenci Stáří spojuje 2024 (3. – 4. 6. 2024), kde vystoupí naše předsedkyně Mgr. Ilona Štorová s příspěvkem Stárnutí populace a age management, pracovní schopnost v …

Zúčastnili jsme se schůze výboru pro sociální politiku

Ve středu 24. dubna 2024 jsme se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zúčastnili 47. schůze výboru pro sociální politiku. Měli jsme možnost prezentovat výsledky projektu „Posuzování úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců …