Proč do praxe organizace zavést principy age managementu?

 • Udržitelné pracovní podmínky (sustainable work) jsou takové, které podporují lidi při zapojování a setrvání v práci během prodlužujicího se pracovního života.

 • Kvalita práce a pracovní prostředí jsou proto klíčovými složkami, které umožňují pracovníkům zůstat déle na trhu práce.

 • Udržitelná práce je důležitá pro pracovníky všech věkových kategorií, nejen pro starší generace.

 • Pro udržení pracovní síly je důležité, aby zaměstnanci pracovali kvalifikovaně, motivovaně a zdravě v každém věku 2 .

 • Šťastní zaměstnanci dělají maximum a odvádí nejlepší práci. Dokáží optimálně využívat svoji pracovní schopnost.

 • A zaměstnavatelé v tomto hrají klíčovou roli. Věříme, že práce nejsou pouze peníze, ale také osobní a profesní rozvoj.

Zavádění age managementu do praxe organizace obsahuje dvě vzájemně propojené části:  

 • Analytická část – analýza situace u zaměstnavatelů
  Cílem je zmapování stávající situace za použití mezinárodně uznávaných validovaných metod, získání relevantních dat pro navržení konkrétních systémových opatření na podporu pracovní schopnosti zaměstnanců daného podniku.
  Bez realizace této části není možné, aby podnik realizoval zavádění opatření age managementu vzhledem k tomu, že bez relevantních dat nelze efektivitu přijímaných opatření žádným způsobem vyhodnotit. 

 • Implementace opatření age managementu (na základě výsledků analytické části)
  Cílem je zavádění konkrétních opatření dle výsledků vstupní analýzy na základě konceptu pracovní schopnosti a jeho jednotlivých faktorů.
  Pro komplexní řešení je nutné navrhnout realizaci opatření ze všech pater Domu pracovní schopnosti. Opatření, která nezohledňují všechna patra, jsou v dlouhodobém časovém horizontu neúspěšná a vedou k poklesu pracovní schopnosti.

Age management to jsou ověřené analytické nástroje pro zjištění vstupního stavu s návrhem zavádění konkrétních opatření a vyhodnocení jejich efektivity:

Kompletní nabídku analytických nástrojů naleznete: ZDENebo se můžete podívat na naše krátké video, kde Vás s nimi seznámíme: 
 


Proč je v současné době potřeba age managementu naléhavější než kdy dříve? Odpověď naleznete v našem článku ZDE