Nástroj na měření pracovní schopnosti Work Ability Index 1. 0 (WAI)

Metoda Work Ability IndexTM byla vyvinuta v osmdesátých letech minulého století ve Finským institutem pracovního zdraví v Helsinkách. Od roku 2015 je Age Management z.s. držitelem práv k české verzi dotazníku Index pracovní schopnosti od Finského institutu pracovního zdraví v Helsinkách. 
Tento nástroj představuje subjektivní dotazník, skládající se ze sedmi oblastí a hodnotící standardním způsobem významné faktory pracovní schopnosti. Koncept pracovní schopnosti totiž není jen vědecky ověřená metoda, ale měla by to být i pevná součást firemní kultury.


Work Ability IndexTM – celosvětově používaný nástroj

Dotazník pracovní schopnosti byl přeložen do více než třiceti jazyků. Po celém světě stále vznikají nové odborné studie prokazující zejména validitu tohoto nástroje:

Portugalsko 2019 » Brazílie 2015 », 2007 »
Španělsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina 2019 » Irán 2015 »
Jižní Korea 2019 Chorvatsko 2013 »
Německo 2018 », 2010 » Velká Británie 2013 »
Bulharsko 2016 » Argentina 2012 »
Thajsko 2020 », odkaz na anglický popis článku Austrálie 2020 »

Nicméně vzhledem k povaze zkoumaných oblastí je potřeba uvést, že dotazník je nástrojem, který je nutné hodnotit za podmínek přísné ochrany osobních údajů měřených osob. Vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance pomocí Indexu pracovní schopnosti WAITM je v současné době považováno za jeden z předních způsobů komplexního nestranného vícefaktorového vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance vzhledem k jeho věku, způsobu práce a k jeho zdravotnímu stavu.

Od roku 2015 je Age Management z.s. držitelem práv k české verzi dotazníku pracovní schopnosti (Work Ability Index) od Finského institutu pracovního zdraví v Helsinkách.

Odborný článek o měření pracovní schopnosti pomocí Work Ability IndexTM v České republice »

 

Age management jako způsob řízení faktorů pracovní schopnosti

  • Základní definici age managementu je způsob řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál zaměstnanců a zahrnuje všechny věkové skupiny na pracovišti.

  • Základním pojmem age managementu je „pracovní schopnost“.

  • Age management pak představuje způsob řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti.

Gutentor Advanced Text

Výstupy z měření WAITM jako základní data pro nastavení opatření age managementu

Hlavním cílem realizace měření pracovní schopnosti WAITM je identifikace problematických oblastí pracovní schopnosti zaměstnanců, jejich podpora a udržení pracovní schopnosti v průběhu stárnutí zaměstnanců. Výsledkem závěrečného výpočtu je hodnota indexu WAITM, která vyjadřuje pracovní schopnost zaměstnance na bodové škále 7 – 49 bodů. Čím je tato hodnota vyšší, tím je jeho pracovní schopnost lepší. Pracovní schopnost je dle získaných bodů hodnocena jako špatná, průměrná, dobrá anebo vynikající.
Výstupy měření jsou zpracovány v následujících formách:

  • Souhrnná zpráva pro zaměstnavatele obsahující vyhodnocení hodnot pracovní schopnosti měřených zaměstnanců, včetně statistického vyhodnocení a interpretace dat, návrh na implementaci opatření age managementu do oblasti personálního řízení

  • Individuálně zpracovaný výstup pro zaměstnance, včetně doporučení na posilování pracovní schopnosti v jednotlivých oblastech

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu:

info@agemanagement.cz