Nástroj na měření pracovní schopnosti – Work Ability Index 1. 0 (WAI)

Metoda WAITM byla vyvinuta v osmdesátých letech minulého století ve Finským institutem pracovního zdraví v Helsinkách. Od roku 2015 je Age Management z.s. držitelem práv k české verzi dotazníku Index pracovní schopnosti od Finského institutu pracovního zdraví v Helsinkách. 

Tento nástroj představuje subjektivní dotazník, skládající se ze sedmi oblastí a hodnotící standardním způsobem významné faktory pracovní schopnosti. Koncept pracovní schopnosti totiž není jen vědecky ověřená metoda, ale měla by to být i pevná součást firemní kultury.

 

Work Ability IndexTM – celosvětově používaný nástroj

Dotazník pracovní schopnosti byl přeložen do více než třiceti jazyků. Po celém světě stále vznikají nové odborné studie prokazující zejména validitu tohoto nástroje:

Portugalsko 2019 » Brazílie 2015 », 2007 »
Španělsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina 2019 » Irán 2015 »
Jižní Korea 2019 Chorvatsko 2013 »
Německo 2018 », 2010 » Velká Británie 2013 »
Bulharsko 2016 » Argentina 2012 »
Thajsko 2020 », odkaz na anglický popis článku Austrálie 2020 »

Nicméně vzhledem k povaze zkoumaných oblastí je potřeba uvést, že dotazník je nástrojem, který je nutné hodnotit ve spolupráci s lékařem a za podmínek přísné ochrany osobních údajů měřených osob. Vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance pomocí Indexu pracovní schopnosti WAITM je v současné době považováno za jeden z předních způsobů komplexního nestranného vícefaktorového vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance vzhledem k jeho věku, způsobu práce a k jeho zdravotnímu stavu.

Od roku 2015 je Age Management z.s. držitelem práv k české verzi dotazníku pracovní schopnosti (Work Ability Index) od Finského institutu pracovního zdraví v Helsinkách.

Odborný článek o měření pracovní schopnosti pomocí Work Ability IndexTM v České republice »

 

Kompletní nabídka měření pracovní schopnosti »

 

 

Výstupy z měření WAITM jako základní data pro nastavení opatření age managementu

Hlavním cílem realizace měření pracovní schopnosti WAITM je identifikace problematických oblastí pracovní schopnosti zaměstnanců, jejich podpora a udržení pracovní schopnosti v průběhu stárnutí zaměstnanců. Výsledkem závěrečného výpočtu je hodnota indexu WAITM, která vyjadřuje pracovní schopnost zaměstnance na bodové škále 7 – 49 bodů. Čím je tato hodnota vyšší, tím je jeho pracovní schopnost lepší. Pracovní schopnost je dle získaných bodů hodnocena jako špatná, průměrná, dobrá anebo vynikající.

Výstupy měření jsou zpracovány v následujících formách:

  • Souhrnná zpráva pro zaměstnavatele obsahující vyhodnocení hodnot pracovní schopnosti měřených zaměstnanců, včetně statistického vyhodnocení a interpretace dat, návrh na implementaci opatření age managementu do oblasti personálního řízení
  • Individuálně zpracovaný výstup pro zaměstnance, včetně doporučení na posilování pracovní schopnosti v jednotlivých oblastech

 

Age management jako způsob řízení faktorů pracovní schopnosti

  • Základní definici age managementu je způsob řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál zaměstnanců a zahrnuje všechny věkové skupiny na pracovišti.
  • Základním pojmem age managementu je „pracovní schopnost“.
  • Age management pak představuje způsob řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti.