Nástroj na měření pracovní schopnosti – Work Ability Index 1. 0 (WAI)

Metoda WAITM byla vyvinuta v osmdesátých letech minulého století ve Finským institutem pracovního zdraví v Helsinkách. Tento nástroj představuje subjektivní dotazník, skládající se ze sedmi oblastí a hodnotící standardním způsobem významné faktory pracovní schopnosti.

 

Work Ability IndexTM – celosvětově používaný nástroj

Dotazník pracovní schopnosti byl přeložen do více než třiceti jazyků. Po celém světě stále vznikají nové odborné studie prokazující zejména validitu tohoto nástroje:

Portugalsko 2019: ZDE Brazílie 2015, 2007: ZDE a ZDE
Španělsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina 2019: ZDE Irán 2015: ZDE
Jižní Korea 2019: ZDE Chorvatsko 2013: ZDE
Německo 2018, 2010: ZDE a ZDE Velká Británie 2013: ZDE
Bulharsko 2016: ZDE Argentina 2012: ZDE

Nicméně vzhledem k povaze zkoumaných oblastí je potřeba uvést, že dotazník je nástrojem, který je nutné hodnotit ve spolupráci s lékařem a za podmínek přísné ochrany osobních údajů měřených osob. Vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance pomocí Indexu pracovní schopnosti WAITM je v současné době považováno za jeden z předních způsobů komplexního nestranného vícefaktorového vyhodnocení pracovní schopnosti zaměstnance vzhledem k jeho věku, způsobu práce a k jeho zdravotnímu stavu.

Od roku 2015 je Age Management z.s. držitelem práv k české verzi dotazníku pracovní schopnosti (Work Ability Index) od Finského institutu pracovního zdraví v Helsinkách.

Odborný článek o měření pracovní schopnosti pomocí Work Ability IndexTM v České republice naleznete zde: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2017/02/11.pdf

 

Kompletní nabídku na měření pracovní schopnosti naleznete: ZDE

 

 

Výstupy z měření WAITM jako základní data pro nastavení opatření age managementu

Hlavním cílem realizace měření pracovní schopnosti WAITM je identifikace problematických oblastí pracovní schopnosti zaměstnanců, jejich podpora a udržení pracovní schopnosti v průběhu stárnutí zaměstnanců. Výsledkem závěrečného výpočtu je hodnota indexu WAITM, která vyjadřuje pracovní schopnost zaměstnance na bodové škále 7 – 49 bodů. Čím je tato hodnota vyšší, tím je jeho pracovní schopnost lepší. Pracovní schopnost je dle získaných bodů hodnocena jako špatná, průměrná, dobrá anebo vynikající.

Výstupy měření jsou zpracovány v následujících formách:

  • Souhrnná zpráva pro zaměstnavatele obsahující vyhodnocení hodnot pracovní schopnosti měřených zaměstnanců, včetně statistického vyhodnocení a interpretace dat, návrh na implementaci opatření age managementu do oblasti personálního řízení
  • Individuálně zpracovaný výstup pro zaměstnance, včetně doporučení na posilování pracovní schopnosti v jednotlivých oblastech

 

Age management jako způsob řízení faktorů pracovní schopnosti

  • Základní definici age managementu je způsob řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál zaměstnanců a zahrnuje všechny věkové skupiny na pracovišti.
  • Základním pojmem age managementu je „pracovní schopnost“.
  • Age management pak představuje způsob řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti.