Nabízíme Vám moderní nástroj na podporu uplatnění na trhu práce: individuální konzultace pro podporu vaší pracovní schopnosti.

Komplexní balíček diagnostické a konzultační metody za využití mezinárodně standardizované metody měření pracovní schopnosti pomocí dotazníku Work Ability Index™ se skládá z:

  • Vstupního pohovoru,

  • Měření pracovní schopnosti pomocí dotazníku WAI™,

  • Rozboru výsledku pracovní schopnosti,

  • Doporučení možností osobního rozvoje

Více informací naleznete v našem krátkém videu: