Personal & Company Radar (WAI 2.0)

 • Navazuje na index pracovní schopnosti Work Ability Index (WAI), proto WAI 2.0
 • Obě metody (Personal & Company Radar) patří k sobě a jejich kombinací zajistíme, aby po průzkumu skutečně došlo ke „konání“ tedy „k akci“2
 • Nástroj pro analýzu a nastavení opatření v organizacích
 • Vědecky ověřená metoda pro podporu pracovní schopnosti1, založena na mezinárodně uznávaném vědeckém konceptu pracovní schopnosti
 • Vyvinut předním světovým odborníkem na oblast stárnutí a kvality pracovního života
 • Vhodný pro všechny typy organizací, firem i zaměstnanců
 • Mezinárodně využívaný: Finsko (více než 100 organizací, Německo, Rakousko, Nizozemsko3)
 • Mohou realizovat pouze proškolení facilitátoři4

 

Co získáte

 • Praktický plán pro práci na udržitelné zaměstnatelnosti a zlepšení produktivity
 • Jasné ukazatele, na jejichž základě lze měřit účinky zaváděných opatření
 • Zlepšíte pověst značky na trhu

 

Další výhody5

 • Zjistíte stav pracovní schopnosti svých zaměstnanců a případnou potřebu zlepšení
 • Včasný indikátor rizik pracovní neschopnosti a předčasných odchodů do důchodu
 • Pomáhá iniciovat preventivní opatření
 • Vyhodnocuje účinnost zavedených opatření
 • Metoda validovaná „Occupational Health Services and for health promotion“
 • Pomáhá iniciovat diskuzi o stárnutí (ageing) a práci
 • Posiluje povědomí o tom, z čeho všeho se skládá schopnost lidí pracovat
 • Zlepšuje spolupráci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (metoda win-win)
 • Může být použita jako základ pro cost-benefit analýzu

 

Personal/Personální Radar

 • Analýza současného stavu pracovní schopnosti zaměstnanců: výsledky ukazují současnou situaci v jednotlivých oblastech pracovní schopnosti. Výsledky také ukazují silné a slabé stránky společnosti.
 • Písemný dotazník pro zaměstnance v rámci organizace nebo organizační jednotky. Dotazník se skládá ze standardizovaných a ověřených otázek týkajících se organizace práce, managementu a jednotlivých zdrojů, které jsou umístěny do čtyř (+1) pater Domu pracovní schopnosti.
 • Byl validován podle různých psychometrických kritérií a statistických metod.
 • Všechny otázky jsou vhodné pro muže a ženy, pro různé věkové skupiny a různé skupiny zaměstnanců (dělníci, zaměstnanci, manažeři).

Kompletní nabídku Personalního radaru naleznete: ZDE

 

Company/Firemní Radar

 • Přímo navazuje na Personal Radar a pracuje s jeho výsledky pomocí metody facilitace: procesní nástroj pro zlepšení pracovní schopnosti a pohody zaměstnanců. Výsledkem je plán konkrétních opatření v jednotlivých oblastech pracovní schopnosti zaměstnanců.
 • Interaktivní a participativní metoda sloužící k identifikaci, priotitizaci, plánování a implementaci možných opatření na podporu pracovní schopnosti.
 • Reprezentativní projektová skupina (může být nazývána jako řídící skupina, poradenská skupina atd.) společně plánuje, jak by měla být rozvíjena pracovní schopnost.

Kompletní nabídku Firemního radaru naleznete: ZDE

 

Tvůrci metody:

Profesor Juhani Ilmarinen, Helsinky, Finsko

Známý a uznávaný odborník jak ve Finsku, tak i po celém světě za svůj výzkum, vývoj a osvětovou činnost v oblasti stárnutí a kvality pracovního života. Je oceňován za svůj celoživotní výzkum aktivit, které udržují a zlepšují pracovní schopnost   v   souvislosti   se stárnutím pracovní  síly.  Stárnutí  v pracovním  životě  nevnímá  problém,  ale  zkušenost  spojenou  s věkem považuje za bohatství, které prospívá pracovním týmům i celé společnosti. Je duchovním otcem konceptu age managementu, tedy způsobu s řízení s ohledem na věk zaměstnanců. Profesor Ilmarinen začal výzkum v oblasti stárnutí v Německu již v 70. letech minulého století a od počátku 80. let pracoval ve Finském institutu pracovního zdraví (The Finnish Institute of Occupational  Health).  Zde  Prof.  Ilmarinen  a jeho pracovní skupina vyvinuli například Index pracovní schopnosti (Work  Ability  Index –WAI), který byl přeložen do 30 jazyků a  je celosvětově  používán.  Vědecky  ho  ověřil  v rozsáhlé dlouhodobé  studii  a  dnes  je WAI každodenním nástrojem pro objektivizaci pracovní schopnosti s využitím výsledků pro zlepšení podmínek na pracovišti.

Dr. Alexander Frevel, Hamburk, Německo

Vystudoval  sociologii  a  ekonomii.  Realizoval asi sto výzkumných a poradenských  projektů.  Dnes  je  nezávislým  konzultantem  v Hamburku v Německu. Je předsedou ústavu „Arbeit und Zukunft e.V.“ (Práce  a  budoucnost).  Jeho  ústředním  bodem  zájmu  je  pomoc společnostem a organizacím vyrovnat se s výzvami  demografických změn a podporou pracovní schopnosti. V rámci  participativních  procesů  vyvíjí  přístupy  a  opatření  pro strategickou politiku lidských zdrojů a preventivní práci. Používá se nástroje  jako  „koučování  pracovní  schopnosti“  a  „kariéra přizpůsobená věku“.

 

Zdroje

[1] Ilmarinen, V.; Ilmarinen, J.; Huuhtanen, P.; Louhevaara, V.; Näsman, V. Examining the factorial structure, measurement invariance and convergent and discriminant validity of a novel self-report measure of work ability: Personal radar. Ergonomics 2015, 58, 1445–1460.

[2] Ilmarinen, J. From Work Ability Research to Implementation, International Journal of Environmental Research and Public Health 16(16):2882 · August 2019: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6720430/

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6720430/

[4] https://www.arbeitsfaehig.com/de/aktuelles-29,2183.htm

[5] http://www.employability21.com/sites/default/files/20160914%20-%20Juhani%20Ilmarinen.pdf

 

Další zdroje:

Ilmarinen J. 30 years’ work ability and 20 years’ age management. In: Nygård C.H., Savinainen M., Kirsi T., Lumme-Sandt K., editors. Age Management during Life Course, Proceedings of the 4th Symposium on Work Ability, Tampere, Finland, 6–9 June 2010. Tampere University Press; Tampere, Finland: 2011.

Tempel J., Ilmarinen J., editors. Arbeitsleben 2025: Das Haus der Arbeitsfähigkeit im Unternehmen Bauen. VSA Verlag; Hamburg, Germany: 2013.