Personalní a Firemní Radar (WAI 2.0)

V organizaci Age Management jsme proškolenými facilitátory4 metody od roku 2019 a také držiteli ochranné známky Úřadu průmyslového vlastnictví.

K čemu slouží

Jedná se o nástroj pro analýzu a nastavení opatření v organizacích. Je vhodný pro všechny typy organizací, firem i zaměstnanců.
Tento nástroj navazuje na index pracovní schopnosti Work Ability Index (WAI), proto WAI 2.0. Jedná se o vědecky ověřenou metodu pro podporu pracovní schopnosti1, založenou na mezinárodně uznávaném vědeckém konceptu pracovní schopnosti. Byl vyvinut předním světovým odborníkem na oblast stárnutí a kvality pracovního života a mezinárodně užívaný: Finsko (více než 100 organizací), Německo, Rakousko, Nizozemsko3.
Obě metody (Personální a Firemní Radar) patří k sobě a jejich kombinací zajistíme, aby po průzkumu skutečně došlo ke „konání“ tedy „k akci“:2  

Personální Radar


Umožňuje analýzu současného stavu pracovní schopnosti zaměstnanců. Výsledky radaru ukazují současnou situaci v jednotlivých oblastech pracovní schopnosti a také silné a slabé stránky organizace.
Jedná se o písemný dotazník pro zaměstnance v rámci organizace nebo organizační jednotky. Dotazník se skládá ze standardizovaných a ověřených otázek týkajících se organizace práce, managementu a jednotlivých zdrojů, které jsou umístěny do čtyř (+1) pater Domu pracovní schopnosti. Personální Radar byl validován podle různých psychometrických kritérií a statistických metod. Všechny otázky jsou vhodné pro muže a ženy, pro různé věkové skupiny a různé skupiny zaměstnanců (dělníci, zaměstnanci, manažeři).

Firemní Radar

Je interaktivní a participativní metoda sloužící k identifikaci, prioritizaci, plánování a implementaci možných opatření na podporu pracovní schopnosti.
Přímo navazuje na Personální Radar a pracuje s jeho výsledky pomocí metody facilitace, což je procesní nástroj pro zlepšení pracovní schopnosti a pohody zaměstnanců. Výsledkem je plán konkrétních opatření v jednotlivých oblastech pracovní schopnosti zaměstnanců. Reprezentativní skupina společně plánuje, jak by měla být rozvíjena pracovní schopnost.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu:

info@agemanagement.cz

Co získáte

 • Praktický plán pro práci na udržitelné zaměstnatelnosti a zlepšení produktivity

 • Jasné ukazatele, na jejichž základě lze měřit účinky zaváděných opatření

 • Zlepšíte pověst značky na trhu

Další výhody

 • Zjistíte stav pracovní schopnosti svých zaměstnanců a případnou potřebu zlepšení

 • Včasný indikátor rizik pracovní neschopnosti a předčasných odchodů do důchodu

 • Pomáhá iniciovat preventivní opatření

 • Vyhodnocuje účinnost zavedených opatření

 • Pomáhá iniciovat diskuzi o stárnutí (ageing) a práci

 • Posiluje povědomí o tom, z čeho všeho se skládá schopnost lidí pracovat

 • Zlepšuje spolupráci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (metoda win-win)

 • Může být použita jako základ pro cost-benefit analýzu


Tvůrci metody

 

Profesor Juhani Ilmarinen, Helsinky, Finsko

Známý a uznávaný odborník jak ve Finsku, tak i po celém světě za svůj výzkum, vývoj a osvětovou činnost v oblasti stárnutí a kvality pracovního života. Je oceňován za svůj celoživotní výzkum aktivit, které udržují a zlepšují pracovní schopnost   v   souvislosti   se stárnutím pracovní  síly.  Stárnutí  v pracovním  životě  nevnímá  problém,  ale  zkušenost  spojenou  s věkem považuje za bohatství, které prospívá pracovním týmům i celé společnosti. Je duchovním otcem konceptu age managementu, tedy způsobu s řízení s ohledem na věk zaměstnanců. Profesor Ilmarinen začal výzkum v oblasti stárnutí v Německu již v 70. letech minulého století a od počátku 80. let pracoval ve Finském institutu pracovního zdraví (The Finnish Institute of Occupational  Health).  Zde  Prof.  Ilmarinen  a jeho pracovní skupina vyvinuli například Index pracovní schopnosti (Work  Ability  Index –WAI), který byl přeložen do 30 jazyků a  je celosvětově  používán.  Vědecky  ho  ověřil  v rozsáhlé dlouhodobé  studii  a  dnes  je WAI každodenním nástrojem pro objektivizaci pracovní schopnosti s využitím výsledků pro zlepšení podmínek na pracovišti.

Dr. Alexander Frevel, Hamburk, Německo

Vystudoval  sociologii  a  ekonomii.  Realizoval asi sto výzkumných a poradenských  projektů.  Dnes  je  nezávislým  konzultantem  v Hamburku v Německu. Je předsedou ústavu „Arbeit und Zukunft e.V.“ (Práce  a  budoucnost).  Jeho  ústředním  bodem  zájmu  je  pomoc společnostem a organizacím vyrovnat se s výzvami  demografických změn a podporou pracovní schopnosti. V rámci  participativních  procesů  vyvíjí  přístupy  a  opatření  pro strategickou politiku lidských zdrojů a preventivní práci. Používá se nástroje  jako  „koučování  pracovní  schopnosti“  a  „kariéra přizpůsobená věku“.

 

Odborné zdroje

Particulier | De Personal Radar - Blik op Werk

[1] Ilmarinen, V.; Ilmarinen, J.; Huuhtanen, P.; Louhevaara, V.; Näsman, V. Examining the factorial structure, measurement invariance and convergent and discriminant validity of a novel self-report measure of work ability: Personal radar. Ergonomics 2015, 58, 1445–1460.
[2] Ilmarinen, J. From Work Ability Research to Implementation, International Journal of Environmental Research and Public Health 16(16):2882 · August 2019: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6720430/
[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6720430/
[4] Program mohou realizovat pouze proškolení facilitátoři: https://www.arbeitsfaehig.com/de/aktuelles-29,2183.htm
[5] http://www.employability21.com/sites/default/files/20160914%20-%20Juhani%20Ilmarinen.pdf
Ilmarinen J. 30 years’ work ability and 20 years’ age management. In: Nygård C.H., Savinainen M., Kirsi T., Lumme-Sandt K., editors. Age Management during Life Course, Proceedings of the 4th Symposium on Work Ability, Tampere, Finland, 6–9 June 2010. Tampere University Press; Tampere, Finland: 2011.
Tempel J., Ilmarinen J., editors. Arbeitsleben 2025: Das Haus der Arbeitsfähigkeit im Unternehmen Bauen. VSA Verlag; Hamburg, Germany: 2013.