O Projektu „Podpora vzdělávání členů Age Management z.s. II“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010881 

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 110

Název výzvy: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!

Realizátor: Age Management z.s.

Cílem projektu je zvýšení odborné úrovně znalostí a tím zvyšování kompetencí členů Age Management z.s. z řad právnických a fyzických osob. Projektových aktivit se zúčastní celkem minimálně 240 účastníků, podíl účastníků s bagatelní podporou bude celkem 200. Projektové aktivity budou probíhat na území celé ČR mimo Prahu. Důraz bude kladen na výběr vzdělávacích aktivit dle analýzy potřeb členské základny. V rámci projektu bude čerpána podpora de minimis a bude ho doprovázet publicita dle pravidel.

Datum zahájení: 1. 6. 2019 – 30. 5. 2022

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Kostelníková

Email: kostelnikova@agemanagement.cz

Telefon: 732 159 321