Komu může age management pomoci?

Koncept age managementu by měl fungovat na třech úrovních:

Jste člověk v jakékoli fázi svého pracovního života který má zájem o udržení a obnovu vlastní zaměstnatelnosti/uplatnitelnosti? Uvědomujete si význam péče o vlastní pracovní schopnost?

⇒ Pracujte díky age managementu kvalifikovaně, motivovaně a zdravě v každém věku »1

 

Jste zaměstnavatel či (HR) manažer, jež chce zachovat/zvyšovat produktivitu práce svých zaměstnanců a efektivitu vynakládaných financí?

⇒ Aplikujte proaktivní a preventivní přístup a vytvořte zdravé pracoviště pomocí vědeckých a mezinárodně užívaných metod »

⇒ Staňte se sám profesionálem v oblasti age managementu »

 

Pracujete ve státní správě a usilujete o dlouhodobou udržitelnost veřejných financí v souvislosti s demografickým stárnutím obyvatelstva »?

⇒ Podporujte zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti péče o pracovní schopnost zaměstnanců, abyste zamezili jejich předčasnému opouštění trhu práce tak jako jiné vyspělé státy

 

 

1Převzato z webu: Nadace Eurofound, tripartitní agentura EU: https://www.eurofound.europa.eu/topic/sustainable-work