• V roce 2020 vydala Národní rozpočtová rada „Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí“, ve které upozorňuje na to, že příčinou dlouhodobé neudržitelnosti českých veřejných financí je především stárnutí obyvatelstva, se kterým se Česká republika potýká stejně jako další vyspělé země.
 • Podíl osob nad 65 let by měl kolem roku 2059 dosáhnout zhruba 30 %. Tento stav je důsledkem snížené plodnosti a dožívání se vyššího věku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Posunutí věku odchodu do důchodu ale vytváří pouze legislativní rámec, jehož naplnění záleží na reálných podmínkách umožňujících starším pracovníkům dosahovat kvalifikace, znalosti a dovednosti žádané zaměstnavateli a obstát tak v konkurenci na trhu práce. Cestou k posílení konkurenceschopnosti na trhu práce je další vzdělávání, jehož předpokladem je vyhovující zdravotní stav.“

(Czesaná, 2006)

 

 • Lidé nad 50 let už ale tvoří třetinu nezaměstnaných a neustále jejich počet roste.
 • Lidé v předdůchodovém věku často končí nejen na úřadech práce, ale také odchází předčasně do penze. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení lidí se zkrácenou penzí přibývá – jen za posledních deset let se jejich počet dokonce trojnásobil.

 • Neřeší li se problematika pracovní schopnosti zaměstnanců celostátně a komplexně  stane se z ní nejen problém samotných zaměstnanců a jejich uplatnitelnosti, zaměstnavatelů a nedostatku pracovní síly, ale především celého státu.
 • Definice age managementu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Age_management
 • Age management je tak aktuální výzvou nejen ekonomickou, ale především sociální: neřešení této výzvy by s vysokou mírou pravděpodobnosti do budoucna ohrozilo nejen ekonomickou stabilitu, ale především soudržnost a blahobyt celé České republiky.
 • Komplexní přístup k age managementu zahrnuje:
  • analýzu struktury pracovní síly z hlediska věku, kompetencí a zdravotního stavu
  • nastavení firemní kultury podporující všechny generace na pracovišti
  • péči o zdraví na pracovišti
  • firemní vzdělávání – přenos znalostí
  • personální procesy (plánování, nábor, kariérní rozvoj, motivování, sociální programy, příprava na odchod do důchodu)
 • Age management představuje způsob řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti na základě celosvětově používané metody Index pracovní schopnosti. O této metodě si můžete přečíst: ZDE

 

 

Zdroje: