Odkazy:

1 Zdroj: Planning the future: Implications for occupational health; delivery and training, UK, 2016

2 Převzato z webu: Nadace Eurofound, tripartitní agentura EU: https://www.eurofound.europa.eu/topic/sustainable-work

Ilmarinen, J.: Podpora aktivního stárnutí na pracovišti, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2012