Age management nabízí komplexní přístup k řešení demografické situace  formou řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti. Udržení pracovní schopnosti je totiž klíčové pro úspěšné uplatnění na trhu práce v jakékoli životní fázi. Pro udržení pracovní schopnosti je důležité, aby zaměstnanci pracovali kvalifikovaně, motivovaně a zdravě v každém věku.2  

 

Péče o pracovní schopnost je totiž klíčová pro uplatnitelnost zaměstnanců, úspěšnost firem i prosperitu státu.1

Můžeme Vám pomoci na každé z těchto úrovní, podívejte se na naši nabídku »

 

 

 

Zdroje:

1 Zdroj: Planning the future: Implications for occupational health; delivery and training, UK, 2016

2 Převzato z webu: Nadace Eurofound, tripartitní agentura EU: https://www.eurofound.europa.eu/topic/sustainable-work

Ilmarinen, J.: Podpora aktivního stárnutí na pracovišti, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2012