Jsme nestátní nezisková organizace založená v roce 2013 a věnující se výhradně problematice agemanagementu ».

NAŠE VIZE

Našim cílem je podpora rozvoje konceptu age managementu a pracovní schopnosti výhradně na vědeckých základech a přenosu dobré praxe ze zahraničí (Stanovy »). Naši členové iniciovali a realizovali přenos konceptu pracovní schopnosti a metod age managementu prostřednictvím mezinárodního projektu z Finska do České republiky již v roce 2010.

NAŠE AKTIVITY