Projekt „Digitální Age Management z.s.“

 

Od 1. dubna 2024 realizujeme projekt v rámci výzvy v rámci výzvy NPO „Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“ reg. č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008630. Projekt „Digitální Age Management z.s.“, reg. č. je financován Evropskou unií. 

Odkaz na výzvu: https://www.mpsv.cz/vyzva-c.-31_23_101-dalsi-profesni-vzdelavani-zamestnancu-v-oblasti-digitalnich-dovednosti-it-a-prumyslu-4.0-npo-digi-pro-zastresujici-subjekty-

Projektové aktivity podporují digitální vzdělávání IT a Průmyslu 4.0 u zaměstnanců členských organizací Age Management z.s. Projektových aktivit se může zúčastnit až 79 zaměstnanců a OSVČ na celém území ČR v rozsahu až 80 hodin.

 

Věřejná zakázka

Zveřejněno dne 17. 6. 2024

Age Management z.s, se sídlem Brno, Orlí 542/27, PSČ 602 00, IČO: 01318063 realizuje projekt „Digitální Age Management z.s.“, reg. č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008630, v rámci výzvy  NPO „Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“ a je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané postupem o veřejných zakázkách.

 

Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne: 17. 6. 2024

Lhůta pro podání nabídek je: 02. 07. 2024 do 15 hodin

Místo pro podání nabídek: Age Management z.s., Brno, Orlí 542/27, PSČ 602 00