konference

Program konference

10:00 – 10:15 Zahájení
10:15 – 10:20 Úvodní informace
10:20 – 10:40 CZ Představení projektu „Work Ability Management“
10:40 – 11:00 SK Představení publikace „Podpora stárnutí na pracovišti“
11:00 – 11:20 D Seznámení s „Metodikou na řízení pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob zaměstnaných anebo zvažujících změnu profese“
11:35 – 11:55 HU Seznámení s „Metodikou na řízení podpory pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob nezaměstnaných“
11:55 – 12:15 CZ Seznámení s webovou aplikací „Digitální kouč“
12:15 – 12:35 NL Praktické zkušenosti z pilotního ověřování metodiky pro osoby zaměstnané i nezaměstnané
13:15 – 13:35 CZ Úřad práce ČR: Praktické zkušenosti z pilotního ověřování metodiky pro osoby nezaměstnané
13:35 – 13:55 CZ Praktické zkušenosti z pilotního ověřování metodikypro osoby zaměstnané
13:55 – 14:30 Diskuse, závěr
Konference je realizována ve spolupráci se Svazem personalistů České republiky, z.s.
Účast na konferenci je zdarma.

The English version of the registration form is HERE.

Registrace na

ZÁVĚREČNOU MEZINÁRODNÍ KONFERENCI PROJEKTU WORK ABILITY MANAGEMENT

Kapacita sálu byla již naplněna, počet volných míst je již vyčerpán.

Vaše osobní údaje ukládáme do databáze výlučně pro potřeby organizátorů konference a Vaše osobní údaje nikdy nepředáme třetí straně. Vaše kontaktní informace použijeme pouze pro informování o tomto nebo následujících ročnících této konference. Pokud byste přesto chtěli požádat o vymazání Vašich osobních údajů z databáze, pak nám napište na adresu: konference@agemanagement.cz