Exkurze do Itálie za příklady dobré praxe v age managementu

V červnu 2019 jsme byli přizváni na první z řady exkurzí za příklady dobré praxe v zavádění age managementu.  Tato exkurze proběhla v rámci projektu „Age Management Masterclass“. Následovat bude exkurze do Finska. Všechny závěry budou posléze na webové stránce projektu.

Více informací o projektu naleznete na webové stránce projektu: https://www.amm-project.eu/

a na facebookovém profilu projektu: https://www.facebook.com/ammerasmusplus/

Fotografie: