O projektu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005938 Název programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_16_060 Název výzvy: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! Realizátor: Age Management z.s. Cílem projektu je zvýšení odborné úrovně …