25. – 28. dubna 2022 proběhla vzdělávací aktivita v rámci projektu Work Ability Management v německém Hamburku

V termínu od 25. do 28. dubna 2022 proběhla vzdělávací aktivita v rámci projektu Erasmus+ Work Abilty Management v německém Hamburku pod záštitou našeho německého partnera z organizace Arbeit und Zukunft. S našimi partnery z Nizozemska, Maďarska a Slovenska jsme absolvovali 3 dny plné mezinárodního sdílení.
Praktická aplikace age managementu a workshop ke konkrétním nástrojům využívaným v německých firmách byl jedním z témat našeho mezinárodního setkání v Hamburku.
Pod vedením Alexandera Frevela ze společnosti Arbeit und Zukunft e.V. jsme měli možnost se nejenom inspirovat, ale také se vzájemně obohatit.
Společná praktická témata byla zaměřená na nástroje AM:
 •  Work Ability Index 1.0 (WAI 1.0)
 • Work Ability Index 2.0 (WAI 2.0 Personální a firemní radar)
 •  Work Ability Coaching – seznámení s konceptem koučinku v age managementu a jeho praktickou aplikací v Německu
 • Age/Ageing-appropriate career paths – kariérní cesty/plány s ohledem na stárnutí
Na konkrétních příkladech z firem jsme si potvrdili, že se dají nástroje AM velmi efektivně zavádět v různých odvětvích (konkrétní příklady byly z automotive, veřejné dopravy, těžkého strojírenství, zdravotnictví,..)
Jaký si odnášíme závěr?
 •  Téma age managementu má smysl a u našich partnerů je rozhodně již „na pořadu dne“.
 •  Age management je využitelný v jakékoliv společnosti, o čemž nás přesvědčil A. Frevel.
 •  Klíčové je pochopení TOP managementu, že (ze)stárnutí populace, a tedy i zaměstnanců je nezvratný fakt, na který se ale můžeme efektivně připravit.
Díky správně využívaným nástrojům age managementu můžete např.:
 •  Poznat a na základně měřitelných dat predikovat pracovní schopnost vašich zaměstnanců.
 •  Snížit fluktuaci
 •  Efektivně plánovat (kariérové plány, nástupnictví, vhodná rotace pracovníků aj.)
 •  Snížit absenci na pracovišti
 •  Zvýšit pracovní výkon
Díky našemu mezinárodnímu projektu jsme zase o kus blíže tomu, aby se age management stal běžnou praxí i u nás v ČR.