30. října 2020 proběhl první mezinárodní online meeting v rámci projektu Work Ability Management

V rámci setkání byl představen první intelektuální výstup: Elektronická publikace: „Podpora stárnutí na pracovišti“. Ta bude zahrnovat popis nástrojů a metod na podporu uplatnitelnosti na trhu práce se zaměřením na jednotlivé faktory pracovní schopnosti (zdraví a funkční kapacita, kompetence, motivace, hodnoty, postoje, pracovní prostředí, oblast slaďování osobního a pracovního života). 

Publikace bude shromažďovat popis metod, nástrojů, příkladů dobré praxe, výukových metod, vzdělávacích programů a analytických nástrojů partnerských organizací v oblasti podpory pracovní schopnosti (používané v procesu sociálního začleňování, v procesu prevence sociálního vyloučení, v procesu podpory celoživotního učení) včetně oblasti poradenství.