Zúčastnili jsme se schůze výboru pro sociální politiku

Ve středu 24. dubna 2024 jsme se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zúčastnili 47. schůze výboru pro sociální politiku. Měli jsme možnost prezentovat výsledky projektu „Posuzování úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR“ (Projekt WAI) u tří sektorů národního hospodářství a to společně se zástupci společnosti Trexima s r.o. Za podporu děkujeme hlavnímu řešiteli Svazu průmyslu a dopravy ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí, za jehož podpory byl projekt realizován.

Výsledky studie k nalezení: ZDE 

 

         

loga