Výsledky studie „Posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR“

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Trexima spol. s r.o. a Age Management z.s. udělal významný krok pro rozvoj databáze hodnot pracovní schopnosti zaměstnanců v rámci České republiky.

V současnosti jsou již k dispozici výsledky studie Posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR.  Závěry studie, kterou si SP ČR nechal zpracovat na základě § 320b Zákoníku práce si můžete přečíst zde:

https://www.spcr.cz/aktivity/trh-prace-a-vzdelavani/15434-posouzeni-urovne-pracovni-schopnosti-zamestnancu-v-cr

Cílem studie mimo jiné bylo uplatnit výsledky měření ze zahraničí na českou zaměstnaneckou populaci a vymezit tři sektory, které jsou z pohledu pracovní schopnosti nejohroženější.

Na základě podrobné analýzy byly vybrány k dalšímu hodnocení následující sektory:

  •  zpracovatelského průmyslu,
  •  zdravotní a sociální péče
  •  a dopravy a skladování,

u kterých bude v letošním roce docházet k mapování pracovní schopnosti a vyhodnocení rizik u jednotlivých profesí.

Druhá etapa projektu má za cíl ověření výstupů studie prostřednictvím realizace zatím nejrozsáhlejšího šetření WAI ve vybraných odvětvích v ČR.

Zaměstnavatelé z výše uvedených sektorů se mohou zapojit do druhé fáze mapování.

V případě Vašeho zájmu, můžete kontaktovat přímo naši organizaci Age Management z.s.!