Age Management Excellence Award & seminář k Age Managementu 20. června 2023

Zveme Vás na odborný seminář na téma age managementu, který proběhne dne 20. června od 10:00 do 12:00 v Paláci České spořitelny v Praze (Rytířská 29) v rámci 6. mezinárodní konference o stárnutí pořádané v rámci dlouhodobého projektu (eng)aging!/(ne)stárneme!“ (Praha, 19.-20. června 2023), Konference je v angličtině.
Na semináři vystoupí:
➡ Ing. Jan Šulák, Ph.D., metodický vedoucí týmu analýz, TREXIMA, spol. s r.o., na téma „Posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR“ (výsledky studie);
➡ RNDr. Bohumil Pokorný, CSc, expert pracovní schopnosti, Age Management z.s., na téma „Posouzení úrovně pracovní schopnosti – firemní úroveň“;
➡ Mgr. Ilona Štorová, předsedkyně, Age Management z.s., na téma „Posouzení úrovně pracovní schopnosti – rozbor a poradenství pro zaměstnance“.
🥇Na semináři bude již pošesté předáno ocenění „Age Management Excellence Award“, udělované firmám s příkladným přístupem k age managementu, tedy k řízení lidí s ohledem na věk na základech konceptu pracovní schopnosti.
Zájemci o seminář se mohou ZDARMA registrovat k osobní i online účasti na emailové adrese spata@keynote.cz.
Seminář bude probíhat v češtině.