„Nepodceňujte age management. Může být zlatým pokladem“ v aktuálním vydání časopisu HR Forum

Přečtěte si článek Ilony Hegerové, ředitelky slovenské asociace age managementu: ZDE (článek naleznete na straně 52 – 54).

„Součástí age managementu jsou tyto kroky – audit, průběžné vzdělávání, měření pracovní schopnosti a kontinuální vyhodnocování získaných dat, monitoring a po čase (2–3 roky) kontrolní audit, aby se zjistilo, zda se podmínky zlepšily. To vše pomáhá managementu dělat změny ve prospěch konkrétních skupin zaměstnanců a zlepšovat jejich pracovní podmínky.“

Článek vyšel v časopise HR forum 1/2024, vydává People Management Forum.