Age Management Salon „Trvalo udržateľná zamestnanosť v každom veku“ dne 18. dubna 2024 v Bratislavě

 

18. dubna 2024, 9:00 – 13:00, Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie, Bratislava

Letos se nám podařilo oslovit významné partnery v souvislosti s Národním programem aktivního stárnutí.
Záštitu nad konferencí převzal státní tajemník MPSVR SR
Branislav Ondruš, který naši konferenci otevře.
Přihlaste se co nejdříve. Registrace končí 12. dubna 2024.

Registrovat se můžete: ZDE

Těšíme se na vás.

 

Program:

  • Millenials Innovate & Learn through Chaos, Jana Bieliková, senior project manager, PEDAL Consulting, s.r.o.
  • Medzigeneračná podpora a zdravotná starostlivosť, Andrea Bratová, hlavný štátny radca, Odbor zdravotnej starostlivosti Sekcia zdravia, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • Zavádzanie age managementu do praxe organizácií v sociálnych službách v Juhomoravskom kraji, Ilona Štorová, predsedkyňa, Bohumil Pokorný, expert merania WAI, Age Management z.s., ČR.
  • Kreslo pre hosťa, Barbara Ukropcová, vedúca Centra pohybovej aktivity, Biomedicínske centrum SAV. Porozprávame sa s ňou o účinkoch cvičenia a komplexnej modifikácii životného štýlu
  • Zmeny paradigmy pri prijímaní zamestnancov 50+. Nutnosť či želanie? Tatiana Trebatická, Manažér Ľudských zdrojov, Biznis konzultant v oblasti riadenia
  • Aplikácia zásad vekového manažmentu v kolektívnom vyjednávaní, Michal Němec, poradca prezidentky Konfederácie odborových zväzov SR