Age Management v Centrope, 26.9.2012

V souvislosti s Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce 2012 a s ohledem na cíle strategie Evropa 2020 připravujeme Symposium na téma Age Management v nadnárodních regionech s akcentem na česko-rakousko-slovensko-maďarský region Centrope. Symposium bude zaměřeno na zásadní otázky a problémy, které vyvstávají v souvislosti se stárnutím obyvatelstva a které budou nevyhnutelně muset řešit jak podniky, tak instituce veřejné správy.

Termín a místo konání: 26. září 2012, hotel Voroněž, Brno, Česká republika

Pozvánka na mezinárodní sympozium Age Management v regionu Centrope.