Článek „Jak rozumět stárnutí“ Bohumíry Lazarové ve zpravodaji Rovné příležitosti

Přečtěte si nový článek doc. PhDr. Bohumíry Lazarové, Ph.D. o tom, jak rozumět stárnutí, který vychází z nové publikace: „Age Management: Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice“:

http://zpravodaj.feminismus.cz/cz/clanek/jak-rozumet-starnuti