Dne 4. listopadu proběhla Konference „Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost“

V rámci sekce C věnované age managementu zazněly příspěvky Mgr. Ilony Štorové „Uplatnění konceptu pracovní schopnosti“, Mgr. Jana Dobeše „Aktuální trendy v age managementu“, Ing. Lucie Hrebeňárové, PhD. “ Program Profesní seniority na Ústavu celoživotného vzdelávania v Žilině “ a Mgr. et Mgr. Kláry Harvánkové „Výsledky měření pracovní schopnosti u učitelů středních škol v JmK“.

Děkujeme všem zúčastněným!