ESF Age Network

Cílem sítě je vytvoření nástrojů a metodik v otázkách týkajících se Age Managementu v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, které budou použitelné i v ostatních státech EU a mohly být nápomocny při tvorbě programů a výzev v rámci ESF, ale i v rámci národní politiky. V průběhu dvou let existence této sítě probíhal sběr příkladů dobré praxe, semináře  a příprava sborníků a zpráv na téma Age Management v kontextu celoživotního vzdělávání, vzdělávání zaměstnanců a aktivní politiky zaměstnanosti.

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/esf-age-network