Cílem sítě je vytvoření nástrojů a metodik v otázkách týkajících se Age Managementu v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, které budou použitelné i v ostatních státech EU a mohly být nápomocny při tvorbě programů a výzev v rámci ESF, ale i v rámci národní politiky. V průběhu dvou let existence této sítě probíhal sběr příkladů dobré praxe, semináře  a příprava sborníků a zpráv na téma Age Management v kontextu celoživotního vzdělávání, vzdělávání zaměstnanců a aktivní politiky zaměstnanosti.

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/esf-age-networkThe aim of the network is to create tools and methodologies on issues related to Age Management in employment and education, which are also applicable in other EU countries and to assist in developing programs and challenges within the ESF, but also in the context of national policy. During the two years of existence of this network were collected examples of good practice, workshops and preparation of abstracts and reports on the Age Management in the context of lifelong learning, employee training and active employment policy.

 

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/esf-age-network