Implementace Age managementu v ČR

Od září 2013 jsou pracovníci o.s. zapojeni do realizačního i expertního týmu realizovaného projektu  OP LZZ  v rámci mezinárodní spolupráce s Nizozemskem „Implementace Age Managementu v České republice“. Projekt realizuje Asociace institucí vzdělávání dospělých , o.s., která vytvořila partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně, Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Brně a nově s Gender Studies o.p.s. Zahraničním partnerem projektu je organizace Blik op Werk, která je pověřena implementací nástrojů Age Managementu v Nizozemsku a problematikou stárnoucích zaměstnanců se dlouhodobě zabývá.

 Více informací na stránkách: http://www.aivd.cz/implementace-age-managementu-v-ceske-republice