Age Management a jeho implementace

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky, akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR
Rozsah: 12 hodin (2 vyučovací dny)

Orientační učební plán:

První vyučovací den (6 hodin):

  • Možnosti uplatnění age managementu ve státní správě a samosprávě
  • Age management

Druhý vyučovací den (6 hodin):

  • Koncept pracovní schopnosti
  • Plány implementace age managementu ve vlastní organizaci
  • Vazba na strategické dokumenty ČR

Age management

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky, akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR
Rozsah: 6 hodin (1 vyučovací den)

Orientační učební plán:

  • Age management
  • Možnosti uplatnění age managementu ve státní správě a samosprávě
  • Koncept pracovní schopnosti
  • Vazba na strategické dokumenty ČR