Dne 13. prosince proběhla Konference „Age management v Jihomoravském kraji“

Dne 13. prosince 2023 proběhla konference Jihomoravského kraje,  ve spolupráci s Age Management z.s.  a Asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje z.s.

V Administrativním a školicím centru Jihomoravského kraje na Cejlu v Brně se uskutečnila konference Age management v Jihomoravském kraji, kterou pořádal Jihomoravský kraj, ve spolupráci s neziskovou organizací Age Management z.s. a Asociací nestátních neziskových organizací JmK z.s. Konference měla za cíl přiblížit toto téma široké i odborné veřejnosti a představit praktické výstupy projektu zavádění age managementu ve dvou příspěvkových organizacích kraje v sociální oblasti.

Do projektu zavádění age managementu byly zapojeny příspěvkové organizace Zámek Břežany a Domov pro seniory Černá Hora. Aktivity projektu zahrnovaly analytickou část u obou organizací mezinárodně standardizovanými metodami: age management audit, měření pracovní schopnosti pomocí indexu pracovní schopnosti (Work Ability Index 1.0), měření spokojenosti a indexu pracovní pohody (Personální radar a firemní radar, Work Ability Index 2.0) a implementační část. Na základě získaných výsledků byla navržena konkrétní opatření na podporu pracovní schopnosti zaměstnanců. Projektových aktivit se zúčastnili všichni zaměstnanci obou organizací. Závěrečnou část tvořil u obou organizací kontrolní audit, který číselně vyjádřil naplňování pilířů age managementu. U obou organizací došlo k číselně vyjádřenému posunu v naplňování jednotlivých pilířů age managementu. S ohledem na získané výsledky obě organizace získaly ocenění Age Management Friendly a v mezinárodním ocenění pak cenu Age Management Excellence Award.

Celý článek a fotogalerii z akce naleznete: ZDE

Prezentace z konference ke stažení naleznete: ZDE

 

Pozvánku ke stažení naleznete: ZDE