Mezinárodní setkání partnerů projektu Work Ability Management v nizozemském Utrechtu

 V termínu od 13. do 15. října 2021  proběhlo  mezinárodní setkání partnerů v rámci projektu Erasmus+ Work Abilty Management v Utrechtu . Členové jednotlivých organizací měli možnost se poprvé od začátku projektu sejít osobně. 

Náplní setkání bylo vyjasnění prací v rámci druhého a třetího výstupu našeho projektu WORK ABILITY MANAGEMENT. 

Cílem třetího výstupu je připravit metodiku pro použití v organizacích zabývajících se poradenstvím pro nezaměstnané (typu úřadů práce, neziskové organizace a příspěvkové organizace věnující se kariérovému poradenství a poskytující podporu klientům pro opětovné začlenění na trh práce apod.), která je bude seznamovat s konceptem pracovní schopnosti a jeho významem pro osobní konkurenceschopnost na trhu práce v celém životním běhu.

Zodpovědnost a koordinaci nad třetím výstupem převzali kolegové z Národního centra veřejného zdraví v Maďarsku.