Projekt: „Aktivní přístup, věk nerozhoduje“

 

 

 

Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 probíhala realizace projektu „Aktivní přístup, věk nerozhoduje“ r.č. CZ.1.04/3.3.05/D6.00316, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Byla nám přiznána dotace v celkové výši 3.339.211,20 Kč. Tento projekt si klade za cíl komplexní podporu cílové skupiny osob nad 50 let a zabezpečení jejich návratu na trh práce. V rámci 12 měsíců realizace projektu je pro 20 osob z Brna a blízkého okolí připraven komplexní projekt zahrnující diagnosticko-motivační aktivity, vzdělávání v IT kompetencích, odborné profesní vzdělávání a zejména předjednané pracovní uplatnění.

Tento projekt si klade za cíl komplexní podporu cílové skupiny osob nad 50 let a zabezpečení jejich návratu na trh práce. V rámci 12 měsíců realizace projektu byl pro 20 osob z Brna a blízkého okolí připraven komplexní projekt zahrnující diagnosticko-motivační aktivity, vzdělávání v IT kompetencích, odborné profesní vzdělávání a zejména předjednané pracovní uplatnění. Plánovaná pracovní pozice projektového manažera je atraktivní a v souvislosti s přípravou a možnostmi dalšího programového období 2014-2020 také perspektivní. Zároveň je zaměření projektu a akcent na problematiku age managementu v souladu s cíli Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí 2013-2017.

20 účasníků vzešlo převážně z aktuálně realizovaného projektu AIVD ČR, o.s. „Implementace Age Managementu v ČR“. Propojením obou projektů byl získán přímý přístup k cílové skupině a ta, s již absolvovaným měřením tzv. pracovní schopnosti nástrojem WAI (Work Ability Index) a aktivitami v oblasti age managementu, bude připravena pro pokračování své cesty k pracovnímu uplatnění.

 

Konkrétní cíle našeho projektu:

-upřesnění pracovního směrování cílové skupiny s využitím závěrů měření pracovní schopnosti WAI

-motivace a posílení sebevědomí 20 účastníků projektu

-rozvoj důležitých IT dovedností

-změna odborné/profesní kvalifikace cílové skupiny směrem k reálnému uplatnění

-podpora pracovního uplatnění cílové skupiny, přímo zajištěno pro 10 osob

 

Identifikace projektu:

Název projektu:                Aktivní přístup, věk nerozhoduje

Číslo projektu:                  CZ.1.04/3.3.05/D6.00316

Operačního program:      OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:                     Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory:                Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Číslo výzvy:                       D6