Zahajujeme aktivity age management platformy pro odborníky, personalisty a HR manažery.

Platforma pro age management

  • Cílem aktivit  platformy  je vzájemná podpora při zavádění principů age managementu, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v personálním řízení s ohledem na věkovou diverzitu a podporu pracovní schopnosti
  • Platforma propojuje klíčové aktéry a odborníky z různých oblastí a zaměstnavatele
  • Forma aktivit: přednášky, semináře, workshopy, kulaté stoly, realizace pilotních projektů v oblasti měření pracovní schopnosti pomocí nástroje Work Ability Index©
  • Pro naše členy připravíme projekty pro zavádění age managementu do firemní praxe
  • Připravujeme mezinárodní projekty s cílem výměny zkušeností a přenosu dobré praxe
  • Spolupracujeme s „Platformou pro vekový manažment“ Slovenské republiky www.agemanagement.sk
  • Přihláška a další informace: info@agemanagement.cz