Pozvánka na kurz UDRŽITELNÝ ROZVOJ PRO LEKTORY SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT

Kurz UDRŽITELNÝ ROZVOJ PRO LEKTORY SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT je realizován v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0053, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je vzdělávání lektorů v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na age management a vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti metod udržování pracovní schopnosti.

Kurz UDRŽITELNÝ ROZVOJ PRO LEKTORY SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT je realizován v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0053, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je vzdělávání lektorů v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na age management a vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti metod udržování pracovní schopnosti.

Vzdělávání se zaměřuje na oblast metod udržování pracovní schopnosti, a to i na úrovni jednotlivce, na seznámení s pilíři udržitelného rozvoje, na problematiku age managementu a seznámení s nástrojem na měření indexu pracovní schopnosti. Projekt je v souladu s Národním akčním plánem přípravy na pozitivní stárnutí pro období 2013 – 2017 Ministerstva práce a sociálních věcí.

OPVK
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0053 je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Realizátorem projektu je brněnské občanské sdružení Zaměstnanost o.s. Partnerem projektu je Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Hybešova 53, kde bude také probíhat prezenční výuka.

Lektoři, ještě máte možnost přihlásit se k účasti na nově vyvinuté vzdělávací aktivitě:
„UDRŽITELNÝ ROZVOJ PRO LEKTORY SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT“

Výuka obsahuje 12 prezenčních hodin ve dvou dnech, vždy jeden v červnu a jeden v srpnu 2014 (vybírat můžete ze tří termínů). Veškeré informace včetně přihlášky do kurzu naleznete na stránkách partnerské školy: http://www.vassboskovice.cz/text/cs/age-management.aspx

Termíny výuky:

23. 6. nebo 24. 6. nebo 26. 6. 2014 a 25. 8. nebo 26. 8. nebo 27. 8. 2014.

Proč se do kurzu přihlásit?

Obyvatelstvo v České republice velmi významně stárne a dle demografických předpovědí do roku 2050 můžeme očekávat až jednu třetinu obyvatel, kteří budou starší 65 let. Na tento vývoj je potřeba reagovat i v oblasti pracovního života vytvořením podmínek pro zaměstnávání starších osob a znalostí možností posilování pracovní schopnosti. Jedním z řešení může být právě uplatňování principů age managementu.

Obsah vzdělávací aktivity:

 • Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj české republiky (2008 – 20015)
 • Pilíře udržitelného rozvoje (ekologický, ekonomický a sociální)
 • Sociální pilíř (Sociální vyloučení, chudoba)
 • Oblast sociálního rozvoje (rovnost, zdraví, vzdělání, demografické změny)
 • Trh práce a demografické změny
 • Age management
 • Koncept pracovní schopnosti
 • Opatření age managementu na úrovni jednotlivce
 • Mezigenerační spolupráce
 • Věková diskriminace

Vzdělávání se zaměřuje na oblast metod udržování pracovní schopnosti, a to i na úrovni jednotlivce, na seznámení s pilíři udržitelného rozvoje, na problematiku age managementu a seznámení s nástrojem na měření indexu pracovní schopnosti. Projekt je v souladu s Národním akčním plánem přípravy na pozitivní stárnutí pro období 2013 – 2017 Ministerstva práce a sociálních věcí.

OPVK

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0053 je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Realizátorem projektu je brněnské občanské sdružení Zaměstnanost o.s. Partnerem projektu je Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Hybešova 53, kde bude také probíhat prezenční výuka.

Lektoři, ještě máte možnost přihlásit se k účasti na nově vyvinuté vzdělávací aktivitě:

„UDRŽITELNÝ ROZVOJ PRO LEKTORY SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT“

Výuka obsahuje 12 prezenčních hodin ve dvou dnech, vždy jeden v červnu a jeden v srpnu 2014 (vybírat můžete ze tří termínů). Veškeré informace včetně přihlášky do kurzu naleznete na stránkách partnerské školy: http://www.vassboskovice.cz/text/cs/age-management.aspx

Termíny výuky:

23. 6. nebo 24. 6. nebo 26. 6. 2014 a 25. 8. nebo 26. 8. nebo 27. 8. 2014.

Proč se do kurzu přihlásit?

Obyvatelstvo v České republice velmi významně stárne a dle demografických předpovědí do roku 2050 můžeme očekávat až jednu třetinu obyvatel, kteří budou starší 65 let. Na tento vývoj je potřeba reagovat i v oblasti pracovního života vytvořením podmínek pro zaměstnávání starších osob a znalostí možností posilování pracovní schopnosti. Jedním z řešení může být právě uplatňování principů age managementu.

Obsah vzdělávací aktivity:

 • Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj české republiky (2008 – 20015)
 • Pilíře udržitelného rozvoje (ekologický, ekonomický a sociální)
 • Sociální pilíř (Sociální vyloučení, chudoba)
 • Oblast sociálního rozvoje (rovnost, zdraví, vzdělání, demografické změny)
 • Trh práce a demografické změny
 • Age management
 • Koncept pracovní schopnosti
 • Opatření age managementu na úrovni jednotlivce
 • Mezigenerační spolupráce
 • Věková diskriminace

Mohlo by vás zajímat také:

%%wpcs-499%%-date%%id%%