Program semináře Gender Mainstreaming & Age Management

Ministerstvo práce a sociálních věcí je prostřednictvím odboru 81 členem mezinárodní tematické sítě ESF Age Network, jejímž cílem  je vytvoření nástrojů a metodik v otázkách týkajících se Age Managementu v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. V rámci rozšíření povědomí o existenci sítě a jejích výstupech pořádá dne 19. 3. 2013 v Praze diseminační seminář. Tématem semináře je primárně představení výstupů sítě a její činnost, ale také shrnutí aktivit v rámci  Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 a také představení Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí na období 2013-2017.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je prostřednictvím odboru 81 členem mezinárodní tematické sítě ESF Age Network, jejímž cílem  je vytvoření nástrojů a metodik v otázkách týkajících se Age Managementu v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. V rámci rozšíření povědomí o existenci sítě a jejích výstupech pořádá dne 19. 3. 2013 v Praze diseminační seminář. Tématem semináře je primárně představení výstupů sítě a její činnost, ale také shrnutí aktivit v rámci roku Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 a také představení Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí na období 2013-2017.

Program semináře Gender Mainstreaming & Age Management

.

Program semináře Gender Mainstreaming & Age Management

.