PROJEKT „AKTIVNÍ PŘÍSTUP, VĚK NEROZHODUJE“ BYL DNE 31. ŘÍJNA UKONČEN

Dne 31. října 2015 byl projekt „Aktivní přístup, věk nerozhoduje“ oficiálně ukončen. Jeho hlavním cílem byla podpora návratu na trh práce CS osob nad 50let s délkou nezaměstnanosti 6 a více měsíců z Brna a okolí. I po skončení projektu, jak to odpovídá i našemu standardnímu přístupu, budeme v kontaktu s jeho účastníky, budeme kontaktním a diskusním místem pro řešení jejich potřeb ve vztahu k uplatnění se na trhu práce, budeme rovněž CS sledovat v úspěchu v jejím novém pracovním uplatnění získaném díky projektu.

esf