Projekt Rovnost žen a mužů v JMK byl ke dni 30. 11. 2018 ukončen

Všechny aktivity projektu Rovnost žen a mužů v JMK reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003204 byly ke dni 30. listopadu 2018 ukončeny. Děkujeme všem našim klientkám a přejeme do dalšího profesního i osobního života jen to nejlepší!