Vyhlášení 10. ročníku soutěže Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace vyhlásila 10. ročník své každoroční soutěže. Tisková zpráva k soutěži zde: Seniorem jednou bude každý z nás, připravme se na to včas. MPSV vyhlašuje 10. ročník Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.

Nominace do všech 4 kategorií (více v tiskové zprávě) mohou zasílat obce, kraje, neziskové organizace členky a členové Rady, i její stálí hosté a jsou sbírány do konce července.

Každá nominace by měla obsahovat krátký medailonek vystihující přínos, za který je daná osobnost, kolektiv nebo projekt na Cenu navrhován (rozsah do 1 strany A4, volná struktura), zasílejte je do 31.7.2024 na sekretariát Rady vlády tajemnici Rady, na adresu jana.rehakova2@mpsv.cz. Bez zaslání medailonku nebude moci výběrová komise nominace posoudit. Sebenominace se nepřipouštějí.

V srpnu bude probíhat hodnocení porotou/výběrovou komisí.

Vítězové budou slavnostně oceněni na Fóru aktivního stárnutí, které se bude konat dne 30.9.2024 v prostorách PSP ČR v sále Státní akta.