Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management

Druhým projektem, do kterého jsme v současné době zapojeni je „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“. Hlavním cílem projektu je vzdělávání lektorů v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na age management a vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti metod udržování pracovní schopnosti. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na vytvoření metodiky, vyvinutí dvou vzdělávacích aktivit a e-learningového kurzu, jejich pilotní ověření a proškolení lektorů, předávání a sdílení příkladů dobré praxe. Projekt předkládá Zaměstnanost o.s. ve spolupráci s partnerem Vyšší odbornou školou ekonomickou a zdravotnickou a Střední školou  v Boskovicích, spolupráci přislíbily také 3 zdravotnické organizace. Projektové aktivity navazují na metodiku česko-finského projektu OP LZZ “Strategie Age Managementu v ČR”, který byl oceněn Národní cenou kvality ČR. Metodiku aplikačně rozvíjí do oblasti školství a zdravotnictví v souladu s Národním akčním plánem přípravy na pozitivní stárnutí 2013-17.

Více informací o projektu naleznete na stránce: http://zamestnanost.kvisova.cz/category/vzdelavani-lektoru-pro-udrzitelny-rozvoj-se-zamerenim-na-age-management/

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.