Začal první běh skupinového programu ve Vyškově

25. dubna byl zahájen první běh aktivizačního skupinového programu ve Vyškově pro pět účastnic.

Logo OPZ barevné

Součástí programu je modul sebeprezentace a motivace, komunikace, modul orientace na trhu práce, nácvik psaní životopisu a motivačního dopisu, modul ekonomické a finanční gramotnosti a organizačního chování, praktický nácvik situací na pracovním trhu, digitální gramotnost a vytvoření plánu rozvoje klienta.