Získali jsme akreditaci programu Profesní seniority pro pedagogické pracovníky

Obsah programu je realizován unikátní skupinovou metodou, která slouží k podpoře řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody pracovníků v dnešním rychle se měnícím světě práce. Obsah programu vyhovuje potřebám pedagogických pracovníků, protože program zvyšuje možnosti pracovníků nalézat úspěšná řešení týkající se jejich profesního života a posiluje jejich schopnost vyrovnat se s případnými obtížemi či problémy v profesním životě.

Obsah programu je uzpůsoben potřebám účastníků a je rozdělen do čtyř dílčích témat, přičemž každé z témat obsahuje vždy několik (4 – 10) cvičení, které provázejí účastníky jednotlivými tématy. Každá část je rozvržena na 4 hodiny. Celková časová dotace programu je 16 hodin.

Používané výukové metody: skupinová diskuze, práce ve skupinách, brainstorming, aktivizační metody (ice breakery, warm-up aktivity, aktivizační cvičení), individuální samostatná práce.

Kopie akreditace ke stažení: ZDE