24. dubna 2021 proběhl webinář Epale „Vzdělávání osob různých věkových skupin“

 

 

Webinář zahrnuje seznámení se základními pojmy age managementu a konceptu pracovní schopnosti s důrazem na faktor celoživotního učení/vzdělávání. Budou probrány stereotypy ve vazbě na různé věkové skupiny a specifika vzdělávání starších dospělých. Krátce bude představena skupinová metoda (peer group) vyvinutá v USA pro práci s osobami nezaměstnanými, která byla ve Finsku doplněna o aspekty práce s osobami zaměstnanými různého věku a uvedeny praktické příklady jejího využití. Závěrem budou krátce představeny výstupy projektů Erasmus+ „Age Management Uptake“ a „Work Ability Management“, které jsou určeny pro cílovou skupinu lektorů, poradců a metodiků působících v oblasti vzdělávání dospělých a kariérového poradenství. Lektorkou webináře je Ilona Štorová, absolventka andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání dospělých, zaměřuje se na andragogiku a projektový management se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. V letech 2010-2012 působila jako vedoucí mezinárodního projektu „Strategie Age Managementu v České republice“ ve spolupráci s Finským institutem pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách. Aktivity projektu přinesly do ČR metody age managementu a koncept pracovní schopnosti. Projekt byl oceněn Národní cenou kvality ČR za podporu age managementu v ČR. V letech 2013-2015 vedla mezinárodní projekt „Implementace Age Managementu v České republice“, který realizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. ve spolupráci se společností Blik op Werk v Nizozemsku. V současné době je předsedkyní Age Management z.s., prezidentkou České asociace age managementu z.s.