Třetí mezinárodní setkání partnerů online

21. dubna 2021 se uskutečnilo další z našich mezinárodních setkání (bohužel stále v online podobě). Těšíme se, že se snad už příště potkáme „na živo“ v některé z partnerských zemí.
Náplní setkání bylo vyjasnění zadání pro druhý výstup našeho projektu WORK ABILITY MANAGEMENT jehož cílem bude:
  • připravit metodiku pro použití v organizacích a ve firmách, která bude seznamovat zaměstnance s konceptem pracovní schopnosti a jeho významem pro osobní konkurenceschopnost na trhu práce v celém životním běhu (stárnutí na pracovišti).
  • Pro zaměstnavatele bude vytvářet příležitost k rozvíjení vztahů se zaměstnanci, k vytváření vhodných pracovních podmínek s ohledem na specifické potřeby zaměstnanců a s ohledem na jejich věk a tím i k budování dobré značky zaměstnavatele.
Zodpovědnost a koordinaci nad tímto výstupem převzalo Německo, které má v rámci implementace age managementu významné praktické zkušenosti.