1. Česko-slovenské age management fórum

25. března 2021 se uskutečnilo naše 1. Česko-slovenské age management fórum. Na plné čáře nás „převálcovala“ Bratislava s 11 účastníky, daleko za ní bylo Brno. Nechyběla Žilina, Košice, Bratislava, Bardějov, Praha, Olomouc, Prostějov, ale i Kovačica Srbsko.
Zahájily jsme spolu s Ilonou Štorovou, Romanou Fornuskovou a Ilonou Hegerovou mezinárodní platformu pro age management jejímž cílem bude seznamovat s výstupy projektu Erasmus+ WORK ABILITY MANAGEMENT.
První AM fórum se věnovalo základnímu pojmu pracovní schopnost a výsledkům ankety mezi zaměstnavateli ČR a SR.
  • Mezi jedno ze znepokojivých zjištění slovenské ankety patřila skutečnost, že až 58 % zaměstnavatelů z oblasti průmyslu, kteří se ankety zúčastnili, mají vyšší věkový průměr než 45 let.
  • V rámci české ankety patřila ke znepokojivým zjištěním skutečnost, že mezi zapojenými zaměstnavateli bylo 17 % společností, které mají více jak 50 % zaměstnanců ve věku 45+. Nejvyšší procentuální zastoupení měla jedna společnost, ve které tvoří zaměstnanci 45+ dokonce 81 % celkového počtu zaměstnanců a věkový průměr této společnosti je 55 let.